Searl Magnetics, Inc.
SearlSolution.com
kopia z Wayback Machine Internet Archive:
https://web.archive.org/web/20200610180955/http://searlsolution.com/

Profesor John Roy Robert Searl pracowal nad projektem prawie 60 lat, nie ma co się dziwić, że słyszałeś o tym. Dokumentacja i zastrzeżenia należą do profesora. Nad projektem pracowali również inni w grupie profesora Searl. Dokumentacja ma ponad 1000 stron

Od tej pozycji musisz zacząć: http://searlsolution.com/technology4.html 
kopia z Wayback Machine Internet Archive:
https://web.archive.org/web/20200614170551/http://searlsolution.com/technology4.html
Poźniej to: http://searlsolution.com/members/technology5.html 
kopia z Wayback Machine Internet Archive:
https://web.archive.org/web/20200922074039/http://searlsolution.com/members/technology5.html

John Searle – Inventor of the Searle Effect Generator, a free energy device
John Searle – wynalazca generatora efektów Searle’a, urządzenia darmowej energii

This a documentary about John Roy Robert Searle the inventor of the Searle Effect Generator (SEG or S.E.G.). A free energy device he claims to defy the laws of known physics. I stumbled upon this guy about back in ’09 and found him interesting. I bought this DVD and watched it a few times back then and enjoyed it but haven’t rewatched it since. I just found it deep in my backups and decided to post it YT. Watch it and make up your own mind. Enjoy!

To dokument o Johnie Roy Robert Searle, wynalazcy generatora efektów Searle’a (SEG or S.E.G.). Urządzenie darmowej energii, które, jak twierdzi, jest sprzeczne z prawami znanej fizyki. Natknąłem się na tego faceta w 2009 roku i uznałem go za interesującego. Kupiłem to DVD i oglądałem je wtedy kilka razy i podobało mi się, ale od tamtej pory nie oglądałem tego ponownie. Właśnie znalazłem to głęboko w moich kopiach zapasowych i postanowiłem opublikować to na YT. Obejrzyj i wyrób sobie własne zdanie.

10 kluczowe momenty w tym filmie

 1. Od 03:57John Searle
 2. Od 16:23Hopscotch Patch
 3. Od 27:59Principles for Generating Electricity
 4. Od 44:161956
 5. Od 52:08Flight Cell
 6. Od 01:03:18Purpose
 7. Od 01:19:29Ufo Appeared over Black Bush Blacked Out
 8. Od 01:29:21Cell Effect
 9. Od 01:39:29The Law of Squares
 10. Od 01:46:26What Is the Truth

10 kluczowe momentyw tym filmie

 1. Od 03:57 Johna Searle’a
 2. Od 16:23 Łatka w klasy
 3. Od 27:59 Zasady wytwarzania energii elektrycznej
 4. Od 44:16 1956
 5. Od 52:08 Komórka lotnicza
 6. Od 01:03:18 Zamiar
 7. Od 01:19:29 UFO pojawiło się nad Czarnym Krzewem Zaciemnionym
 8. Od 01:29:21 Efekt komórkowy
 9. Od 01:39:29 Prawo kwadratów
 10. Od 01:46:26 Jaka jest prawda

Generator prądu John Roy Robert Searl – S.E.G – strona OZE Energia Polska – Energy Poland opublikowała film:
https://www.facebook.com/energypoland/videos/generator-pr%C4%85du-john-roy-robert-searl-seg/776525155792557/

Generator prądu John Roy Robert Searl – S.E.G.

Generator prądu John Roy Robert Searl – S.E.G.
Film pokazuje jak pracuje urzadzenie wytwarzające czysty prąd elektryczny, urzadzenie jest wersją demostracyjną, film raczej ukazuje zasady działanie i samo działanie. Wszelkich informacji udzielamy na zapytanie w formie elektronicznej. (Dziekujemy autorowi, który wniósł do filmu napisy). Zapraszamy do współpracy każdy film zgodny z technologią Searl i ze zmianakmi napisów polskich bedzie publikowany. Dziekujemy za Wspaniałość Tworców. (OZE Energia Polska – Energy Poland)

The John Searl Story (2009) Free Energy Technology