Aforyzmy i cytaty – Tadeusz Kotarbiński

AFORYZMY “Było ich tro­je: on, ona i skutek”“Chciałbym nic nie ro­bić… Jak to się robi?”“Nieśmier­telne są tyl­ko rzeczy martwe”“Nieza­leżny może być tyl­ko ten, od ko­go in­ni są zależni”“Porządek trze­ba ro­bić, nieporządek ro­bi się sam”“Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń – to jed­na dusza w dwóch ciałach”“Fi­lozo­fia przys­to­sowa­na do chwi­li sta­je się chwilozofią”“Rób coś, … Czytaj dalej Aforyzmy i cytaty – Tadeusz Kotarbiński