AFORYZMY

“Było ich tro­je: on, ona i skutek”
“Chciałbym nic nie ro­bić… Jak to się robi?”
“Nieśmier­telne są tyl­ko rzeczy martwe”
“Nieza­leżny może być tyl­ko ten, od ko­go in­ni są zależni”
“Porządek trze­ba ro­bić, nieporządek ro­bi się sam”
“Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń – to jed­na dusza w dwóch ciałach”
“Fi­lozo­fia przys­to­sowa­na do chwi­li sta­je się chwilozofią”
“Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem”
“Przy­jaciele na ogół po­magają żyć i przeszkadzają pracować”
“Lepiej nie mówić nic, niż mówić o niczym.”

“Znam hasło: “Czas to pieniądz!”… Jakże je osądzę, Skoro mnie pozostawia w ciężkim ambarasie:
Co czynić?

Czy czas stracić, by zyskać pieniądze,

Czy raczej wydać pieniądz, by zyskać na czasie.”

“Rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność rozkwita w pełni pod strażą rozumu.”
“Doskonałości też przyda się umiar.”

CYTATY

“Antytezą miłości nie zawsze jest nienawiść; bywa nią inna miłość”
„Nauka nie może korzyć się przed doktryną, wedle której pewna porcja soku winogronowego, poddanego fermentacji alkoholowej, po wykonaniu nad nią pewnych zabiegów psychofizycznych staje się krwią człowieka, zmarłego przed kilkunastu wiekami. Człowiek urobił sobie pojęcie Boga na własne podobieństwo. Prawdziwy katolik – skoro takie naiwności bierze serio – nie może być człowiekiem dojrzałym intelektualnie”
„Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć”
„Przyjaciele na ogół pomagają żyć i przeszkadzają pracować”
„Usiłuję pięknie wypowiedzieć to, co mam do powiedzenia, zwłaszcza wtedy, gdy nie mam nic do powiedzenia”
„Zwierzęta nie mają rozumu, lecz tylko człowiek może być głupcem”