E cantu cognoscitur avis – (dosł. każdy ptak po swojemu śpiewa) ptaka poznajemy po śpiewie
E fructu arbor cognoscitur – (dosł. drzewo poznaje się po owocu) dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo złe – złe
E pluribus unum – z wielu jedno; w jedności siła.
Ea condicione – pod tym warunkiem.
Ea est natura hominum – taka jest natura ludzka.
Eadem aut turpia aut honesta – te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne. Seneka
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise – kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Ebrietas est metropolis omnium vitiorum – pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad.
Ebrietas est voluntaria insania – pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem.
Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi – oto baranek boży, który gładzi grzechy świata.
Ecce homo! – Oto człowiek
Ecce tibi lupus in sermone – (dosł. Masz ci [los]! Wilk w rozmowie [się pojawił]) o wilku mowa
Ech! Grzybobranie z nagonką. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Echo: Ma własne zdanie na zawołanie. Sztaudynger Jan
Echo: Oryginalność echa polega na powtarzaniu. Ścisłowski Włodzimierz
Edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas – Jedzmy, pijmy, radujmy się! Po śmierci nie ma już przyjemności
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść. Plutarch
Editio princeps – pierwsze wydanie.
Edukacja – to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć. Gilbert Keith Chesterton
Edukacja jest droższa od złota. Przysłowie arabskie
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane. Burrhus F. Skinner
Effugere non potes necessitates, potes vincere – rzeczy koniecznych uniknąć nie możesz, ale możesz je przezwyciężyć.
Effugintur structos nomen honorque rogos – szlachetne imię pozostaje po śmierci; imię i godność unikną stosu.
Ego mitto vos sicut oves in medio luporum – ja was posyłam jako owce między wilki.
Ego nihil timeo, quia hihil habeo – nic nie mam, więc niczego się nie boję.
Ego nolo Caesar esse, Ambulero per Britannos – ja tam nie chcę być Cezarem, po Brytanii spacerować. Publius Annius Florus
Ego pro domo mea oro – mówię w obronie mojego domu.
Ego spem pretio non emo – nie kupuję nadziei za (tą) cenę; nie kupuję kota w worku.
Ego sum qui sum – jestem, który jestem.
Ego sum via et veritas, et vita – ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Egoista – człowiek, który nie ma ochoty interesować się mną. Jaques Deval
Egoista dobry sobie. Bilewicz Jerzy
Egoista jest obojętny dla ludzi, których nie może wykorzystać do swoich celów.
Egzorcyzmy pomagają tylko tym, którzy wierzą w złego ducha.
Egzystencja narodu to codzienny, nieustający plebiscyt. Ernest Renan
Eheu, fugaces labuntur anni – niestety, szybko mijają lata. Horacy
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negato – obowiązek dostarczenia dowodu spada na tego, kto twierdzi, a nie na tego, kto zaprzecza.
Ej, ty praco, twarda praco, Zmyślili cię nie wiem na co. Maria Konopnicka (1842 – 1910)
Ekonomista czyta spis potraw od prawej strony. Kawusia
Ekspert to człowiek, który przestał myśleć – on wie.
Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. Bloch Augustyn (ur. 1929)
Ekspertem jest każdy spoza regionu. Zasada Mara
Eksperymenty powinny się powtarzać, wszystkie powinny zawodzić w ten sam sposób. Zasada Finagle’a
Ekstaza to odkupienie ciała. Bierdiajew Mikołaj
Ekstremista to facet, który rozbija brudną szybę, zamiast ją umyć. Konserwatysta to ktoś, kto broni istniejącego zła. Liberał to człowiek, który chciałby zastąpić istniejące zło innym złem. Robert Byrd
Ekstremizm w obronie wolności nie jest żadnym występkiem, a umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest żadną cnotą. Dawid King
Ekwiwalent: I za wiwaty dostaje się baty. Fangrat Tadeusz
Elegancki mężczyzna wyróżnia się tym, że niczym się nie wyróżnia.
Element wybrany losowo z grupy o 99-procentowej wiarygodności, będzie należał do pozostałego procenta. Prawa Murphy’ego
Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość. Paul Tillich
Elephantum et musca facis – robić z igły widły.
Elitis Daty “I zegarki są wynalazkiem ludzi”. William Faulkner
Emancypacja jest macochą nowoczesnej kobiety. Szuman – Fikus R
Emeritus – zasłużony.
Emerytura jest próbą obłaskawienia śmierci. Stefan Kisielewski
Empty barrels make the most sound – puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.
Ensis Damoclis – miecz Damoklesa.
Entuzjazm bez rozumu jest niebezpieczny i bezużyteczny. Novalis
Entuzjazm to delirium rozumu. Napoleon Bonaparte
Eo ipso – tym samym.
Epistola (enim) non erubescit – (ponieważ) list się nie rumieni. Cycero
Epitafium na grobie Dale Carnegie: Tu spoczywa ten, który wiedział, jak zgromadzić wokół siebie zdolniejszych niż on sam. Dale Carnegie
Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi. Ernst Jünger
Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają. Gotthold Ephraim Lessing
Epoki tworzy archeologia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Ergo – a więc.
Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis – wydarł niebu piorun, a berło tyranom.
Errantis voluntas nulla est – działający pod wpływem błędu nie ma woli.
Errare humanum est, in errore perservare stultum – błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie – głupotą. Seneka Starszy
Error iuris nocet – błąd co do przepisów prawa szkodzi.
Error iuris non criminalis exculpat – błąd w innych dziedzinach prawa niż prawo karne usprawiedliwia tego, kto jest w błędzie.
Erudito aspera optima (est) – surowe wychowanie jest najlepsze.
Erudycja to tylko pył strząsany z książek na pustą czaszkę.
Esperanto: Nowa mowa. Gorzelski Roman
Esse quam videri – być a nie zdawać się.
Est autem fides credere quod nondum vides; cuius fidei merces est videre quod credis – wierzyć znaczy ufać w to czego nie widzisz; nagrodą wiary jest zobaczyć to, w co ufasz. św. Augustyn
Est in medio verum – prawda leży pośrodku.
Est mihi cura futuri – gnębi mnie troska o przyszłość.
Est modus in rebus – mają rzeczy swą miarę; są granice, których nie należy przekraczać; wszystko ma swoje granice. Horacy
Est modus in rebus(, sunt certi denique fines). – we wszystkim jest miara(, są pewne granice) (poza którymi cnota przestaje być cnotą). Horacy
Est quaedam flere voluptas! – I łzy są jakąś rozkoszą! Owidiusz
Est rerum omnium magister usus – praktyka jest nauczycielem wszelkich rzeczy.
Esteta to człowiek pozbawiony wszelkiej wolności odbioru i sądu.
Esto perpetua – niech będzie wieczna.
Esto quod esse videris – bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz). (za kogo uchodzisz). (za kogo uchodzisz)
Et cetera (skrót: etc). – i pozostałe; i tak dalej; itd
Et in Arcadia ego – i ja żyłem w Arkadii; i ja byłem szczęśliwy.
Et lupus in fabula – w tym sęk.
Et non facere facere est – i powstrzymanie się do działania jest działaniem.
Et optima et pessima pars corporis est linqua – najlepszą i najgorszą częścią ciała jest język.
Et tu Brute contra me? – I ty, Brutusie, przeciwko mnie
Et ture et fidibus iuvat – radujcie sie dźwiękami strun i wonią kadzidła.
Et unum hominem, et plures in infinitum, quod quis velit, heredes facere licet – wolno uczynić spadkobiercą i jednego człowieka, i wielu, bez ograniczeń, ilu kto chce.
Etiam capillus unus habet umbram – nawet pojedynczy włos ma swój cień. Publilius Syrus
Etiam latrones suis legibus parent – i zbóje mają swoje prawa; także rozbójnicy są posłuszni swoim prawom. Cyceron
Etiam sanato vulnere cicatrix manet – blizna pozostaje także po wyleczonych ranach; nawet po zagojonej ranie zostaje blizna.
Etiquette requires us to admire the human race – etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.
Etykieta to sztuka ziewania z zamkniętymi ustami. Ralph Emerson
Etykieta to umiejętność ziewania z zamkniętymi ustami.
Eucharystia: Najskuteczniejszy pokarm powołania. Bosko Jan Święty
Euforia jest parodią radości. Anna Jokai
Eunuch sztuki miewa od czasu do czasu “sny o potencji”.
Eunuchy bywają doskonałymi teoretykami. Leszek Kumor
Europa była zegarem świata. Ten zegar stoi. Harro Schulze-Boysen
Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo. John Morley
Ex aequo – na równi, jednakowo.
Ex aequo et bono – według prawa i sprawiedliwości.
Ex animo – z serca; szczerze.
Ex ante – z przed; zanim; oparte na wcześniejszych założeniach.
Ex cathedra – (dosł. z mównicy, z katedry) o sposobie wypowiadania się: autorytatywnie, urzędowo, oficjalnie, z poczuciem wyższości, nie dopuszczając dyskusji
Ex comoedia saepe fit tragoedia – miłe złego początki; z komedii często bywa tragedia.
Ex definitione – z definicji.
Ex Deo – od Boga.
Ex gratia – z łaski; dobrowolnie.
Ex humili potens – z niskiego rodu (stałem się) możny. Horacy
Ex hypothesi – z hipotezy; jako przypuszczenie.
Ex iniurnia non oritur ius – z bezprawia nie rodzi się prawo.
Ex libris – z księgozbioru (biblioteki). (biblioteki). (biblioteki)
Ex malis eligere minima – wybierać mniejsze zło.
Ex nihilo – z niczego; w religii: Bóg stworzył wszechświat z niczego.
Ex nihilo nihil (fit) – z niczego nic (nie powstanie). (nie powstanie). (nie powstanie)
Ex officio – z urzędu (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego). (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego). (kiedy z jednego urzędu wynika automatycznie piastowanie innego)
Ex oriente lux, ex occidente les – ze wschodu światło (kultury), z zachodu prawodządność.
Ex parte – przez (dla) jedną stronę.
Ex post facto – od po fakcie; o prawie działającym wstecz.
Ex promptu – bez przygotowania, naprędce.
Ex se natus – zrodzony z samego siebie (zawdzięczający wszystko sobie). Tacyt
Ex tempore – w tej chwili; natychmiast.
Ex ungue leonem – (malować) lwa wedle pazura (z części wnioskować o całości). Alkajos
Ex vi termini – z definicji.
Excelsior – wyżej.
Exceptio confirmat regulam – wyjątek potwierdza regułę.
Exceptio est ius in iudicio defendendi – zarzut procesowy jest środkiem obrony pozwanego.
Exceptio est strictissimae interpretationis – wyjątek powinien być interpretowany w sposób bardzo zawężający.
Exceptiones non sunt extentendae – wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco.
Exegi monumentum aere perennius – wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu. Horacy
Exempli gratia (skrót: e.g). – (dosł. dzięki przykładowi) na przykład
Exemplis discimus – przykłady uczą; uczymy się na przykładach.
Exemplis trahimur, verbis docemur – przykłady nas pociągają, słowa nas uczą.
Exeunt – wychodzą.
Exeunt omnes – wszyscy wychodzą.
Exit – wychodzi (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej). (używane w didaskalach do sztuki teatralnej)
Exitus acta probat – wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. Owidiusz
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – niech z naszych kości narodzi się mściciel. Wergiliusz
Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur – w interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
Experientia docet stultos – doświadczenie uczy głupców.
Experientia optima magistra est – doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
Experimentum crucis – krytyczne doświadczenie; decydujący test teorii naukowej.
Experto credite – wierzcie doświadczonemu; wierzcie temu, który sam doświadczył; temu, kto doświadczył na własnej skórze. Wergiliusz
Explicite – jawnie; wyraźnie; bez ogródek.
Exsecutio iuris non habet iniuriam – wykonywanie prawa nie jest bezprawiem.
Extremis malis extrema remedia – na krańcowe zło krańcowe środki.
Fabula docet – bajka uczy (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki). (oto morał tej bajki)
Fabulis non expletur venter – bajkami żołądka nie napełnisz.
Fac et extusa – najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się.
Fac et spera – działaj i miej nadzieję.
Fac fideli sis fidelis – bądź wierny temu, kto wierny tobie.
Fac simile – zrób podobnie.
Fac te ipse felicem – uczyń sam siebie szczęśliwym.
Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus – my wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym.
Facile dictu, difficile factu – łatwo powiedzieć, trudniej zrobić.
Facile est enim tenores adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt – łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze, trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami.
Facile remedium est ubertatis – (dosł. z nadmiarem łatwo sobie poradzić) od przybytku głowa nie boli
Facilius camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum – łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego.
Facilius est multa facere quam diu – łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. Kwintylian
Facilius oppresseris quam revocaveris (ingenia studiaque) – (talenta i nauki) łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić.
Facilius per partes in congitionem totius adducimur – łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. Seneka
Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum – rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym. św. Hieronim
Facta dificiliora quam verba – czyny trudniejsze niźli słowa.
Facta est grando et ignis – powstał grad i ogień.
Facta loquuntur – (dosł. fakty krzyczą) fakty mówią same za siebie
Facta non praesumuntur, sed probantur – okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia). (wymagają udowodnienia)
Facta notoria – ogólne znane fakty.
Facta probantur, iura novit curia – okoliczności faktyczne udowadnia się (należy udowodnić), a prawo (przepisy prawne) zna sąd.
Facta sunt verbis difficilora – czyny są trudniejsze niż słowa.
Facta, non verba – czyny, nie słowa; czyny są ważniejsze od słów.
Factum abiit, monumenta manent – czyn mija, (jego) pomniki pozostają. Owidiusz
Factum est – stało się.
Factum est factum – zrobiono to co zrobiono.
Factum est illud, fieri infectum non potest – uczynione jest uczynione, nie można tego odczynić. Plaut
Factum non fabula – fakt, nie bajka.
Faecem bibat, qui vinum bibit – (dosł. kto pije wino, niech wypije osad) kto naważył piwa, niech je wypije
Faex civitias (Faex populi) – męty państwowe (męty społeczne). (męty społeczne). (męty społeczne)
Fajni faceci niefajnie kończą. Prawo Kelly’ego
Fakt będzie zawsze nagi, choćby był ubrany według ostatniej mody. Stanisław Jerzy Lec
Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka. Frederich Nietzsche (1844 – 1900)
Fakt podstawowy, że jesteśmy życiem, które chce żyć – uświadamiamy sobie w każdym momencie naszego istnienia. Albert Schweizer
Fakt to neutralna prawda. Gibran Khalil
Fakty niewygodne szybko tracą pamięć.
Fala wynosi i pogrąża. Bunsch Karol
Fala: Każda fala mieści nadmiar wody. Wróblewski Sławomir
Fale: Fale – woda z grzywą. Regulski Antoni
Fallaces sunt rerum species – pozory rzeczy są mylące. Seneka
Fallite fallentes – okłamujcie kłamiących. Owidiusz
Falsum etiam est verum, quod constituit superior – fałsz jest również prawdą, którą ustanowił potężniejszy. Publiliusz Syryjczyk
Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść. Alfred Musset (1810 – 1857)
Fałszywa skromność jest najprzyzwoitszym z kłamstw. Nicolas Sébastien Chamfort, właśc. Sébastien Roch Nicolas, zwany de Chamfort (1741-1794)
Fałszywe argumenty zwalcza się najlepiej nie przeszkadzając w ich wykładaniu. Alec Guiness
Fałszywy krok może zepsuć wszelkie dobro. Bł. Arnold Janssen
Fama crescit eundo – plotka rośnie rozchodząc się. Wergiliusz
Fama nihil est celerius – nic nie jest szybsze od plotki.
Fama: Nazbyt ufamy słowom famy. Fangrat Tadeusz
Fames artium magistra – (dosł. bieda matką sztuk) potrzeba matką wynalazków; głód nauczycielem sztuk; niedostatek jest nauczycielem rzemiosła
Fames est optimus coquus – głód jest najlepszym kucharzem. Cyceron
Fanatycy to ludzie, którzy intensywniej umierają, niż żyją.
Fanatyk to mówca jak pień głuchy. Gibran Khalil
Fas est et ab hoste doceri – wolno (warto) uczyć się nawet od wroga. Owidiusz
Faszysta, to ktoś z kim się nie zgadzam, ale nie będę z nim polemizował, a to na skutek mojej ignorancji – lepiej wiec go kopnąć. . . Kolakowski
Faszyzm jest religią; XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. – wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy. Benito Mussolini (1883 – 1945)
Fata mutari non possunt – przeznaczenie nie może się odmienić.
Fata nolentem trahunt – opornego los (siłą) wlecze; los ciągnie człowieka wbrew jego woli. Seneka
Fata prementia longos efficiunt, celeres fata benigna dies – zły los dni wydłuża, a pomyślny je skraca.
Fata viam invenient – przeznaczenie znajdzie drogę. Wergiliusz
Fatałaszki – fatum laszki. Jokiel E
Fatetur facinus, qui iudicium fugit – przyznaje się do winy, kto unika sądu.
Fatum czyni nas niewidzialnymi. Kronika zapowiedzianej śmierci. Warszawa 1997
Favete linguis – milczcie w skupieniu. Horacy
Favorabiliores rei potius quam actores habentur – korzystniejszą (sytuację procesową) mają pozwani niż powodowie.
Faworyt kierownika nie ma przyjaciół. Przysłowie egipskie
Feci, quod potui, faciant meliora potentes – zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Felicitas multos habet amicos – szczęście ma wielu przyjaciół.
Felix culpa – szczęśliwa wina (o grzechu pierworodnym). św. Augustyn
Felix ille tamen corvo quoque rarior albo – szczęśliwy ponieważ rzadszy od białego kruka.
Felix qui potuit Rerum cognoscere – szczęśliwy (ten), który może coś zrealizować.
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas – szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. Wergiliusz
Felo de se – czyniący zło na sobie samym; samobójca.
Fere libenter homines id quid volunt credunt – ludzie łatwo wierzą w to, w co chcą uwierzyć.
Feriunt summos fuimina mentes – pioruny uderzają w najwyższe szczyty.
Ferro ignique – żelazem i ogniem (ogniem i mieczem); taktyka podboju i palenia ziemi.
Fervet olla, vivit amicitia – garnek kipi, przyjaźń kwitnie.
festina lente (łac). – spiesz się powoli, nie działaj pochopnie (Swetoniusz)
Festina lente! – Spiesz się powoli! Swetoniusz
Fiat ius(titia), et pereat mundus – sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć.
Fiat iustitia, ruat coelum – sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby niebo miało runąć.
Fiat lux (et facta est lux) – niech stanie się światłość (i stała się światłość). (i stała się światłość). (i stała się światłość)
Fide, sed cui vide – ufaj, lecz bacz komu.
Fidei Defensor (Fid Def lub fd) – obrońca wiary (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach). (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach). (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach)
Fides punica – wierność punicka (wiarołomność) .
Fides quaerens intellectum – wiara poszukująca zrozumienia.
Fides sine operibus mortua est – wiara bez uczynków jest martwa.
Figi: Figi są owocem obcinania reform. Leszczyński Jerzy
Figura: U figury coś wskóra tylko figura. Gaudyn J
Figury są najczęściej z kamienia. Stanisław Jerzy Lec
Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka. Robert Louis Stevenson (1850-1894)
Fikcje są rzeczywistością, przecież płacimy za nie. Stanisław Jerzy Lec
Fila vitae – nić żywota.
Film – to teatr w puszce od konserw. Marcel Pagnol
Film nie jest sztuką uczonych, lecz analfabetów. Werner Herzog
Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. Alfred Hitchcock
Film to życie, z którego wymazano plamy nudy. Alfred Hitchcock, zwany popularnie Hitch’em (1899-1980)
Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film. Michelangelo Antonioni
Filmy, komiksy, gazety ekscytują, ponieważ pełne są opisów zniszczeń, sadyzmu, brutalności. Erich Fromm, Wojna w człowieku
Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. Kostis Palamas
Filozofia – najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje; nieustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności – usytuowane między mądrością bogów i głupotą głupców. . . wiedząc, że nic się nie wie
Filozofia – to współczesna postać bezwstydu. Albert Camus
Filozofia jest sztuką życia. Cyceron
Filozofia jest uprawą ducha. Cyceron
Filozofia jest zdrowym rozsądkiem w wyjściowym garniturze.
Filozofia nie ma bezcennych wyników, lecz studiowanie filozofii daje wyniki bezcenne.
Filozofia powala rozmawiać samemu z sobą. Antystenes z Aten
Filozofia przystosowana do chwili staje się chwilozofią. Tadeusz Kotarbiński
Filozofia to dynamit do rozsadzania empirii. Henryk Elzenberg
Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej. Seneka
Filozofia uczy nas dzielnie znosić nieszczęścia naszych sąsiadów. Oskar Wilde (1854-1900)
Filozofia zawarta jest w tej wielkiej księdze, którą mamy przed oczami – mam na myśli wszechświat – ale nie uda się nam jej zrozumieć, dopóki nie poznamy właściwego języka i symboli, jakimi ją napisano. Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642)
Filozofować to uczyć się umierać. Michel de Montaigne
Filozofowie rozmaicie interpretowali świat. Idzie jednak o to, aby go nie zmieniać
Filozofowie ustanawiają wymyślone prawa i normy dla utopijnych społeczności. Ich myślenie jest podobne do gwiazd, które mają mało światła, ponieważ są zbyt oddalone od nas. Francis
Filozofowie żyją na księżycu.
Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło, dzieło koronuje cel. Owidiusz
Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło.
Finita est comoedia – komedia (sztuka) [jest] skończona.
Fiscus semper habet ius pignoris – skarbowi państwa przysługuje zawsze prawo zastawu (na majątku dłużnika). (na majątku dłużnika). (na majątku dłużnika)
Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo – skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny.
Fiscus semper rapax – skarb państwa zawsze nienasycony.
Flagellum Dei – Bicz Boży.
Flamma fumo est proxima – płomień jest bliski dymu; nie ma dymu bez ognia. Plaut
Fletus et stridor dentium – płacz i zgrzytanie zębów.
Flirt to akwarela miłości. Paul Bourget
Flirt: Flirt to zabawa serc. Balzac Honoriusz
Fluctuat nec margitur – miotają nim fale, ale nie tonie.
fons et origo – źródło i początek.
Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama. Giorgio de Chirico (1888-1978)
Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama. Giorgio di Chirico
Forsa: Prawie wszystko można sforsować forsą. Nikolski Artur
Forsan et haec olim meminisse iuvabit – być może kiedyś przyjemnie będzie wspominać i to wydarzenie. Wergiliusz
Forsan miseros meliora sequentur – być może nieszczęśników czekają lepsze rzeczy. Wergiliusz
Fortes fortuna adiuvat – śmiały sprzyja los.
Fortuna bardzo jest płocha; dziś matka, jutro macocha. Wespazjan Hieronim Kochowski
Fortuna boi się odważnych i uciska bojazliwych. Seneka
Fortuna caeca est – szczęście jest ślepe. Cyceron
Fortuna coeca est – los jest ślepy.
Fortuna dicitur caeca – mówi się, że los jest ślepy.
Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu. Salutio
Fortuna favet fortibus – los sprzyja dzielnym.
Fortuna jest ślepa i ślepymi czyni swoich wybranych. Cyceron, Marcus Tullius Cicero (106-43 p. n. e)
Fortuna kołem się toczy. Przysłowie polskie
Fortuna sprzedaje to, co sądzimy, że daje. Jean de la Fontaine
Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem.
Fortuna toczy się kołem, pod kołem to pojąłem. Jan Sztaudynger
Fortuna vitrea est: tum, cum splendet, frangitur – los jest kruchy: gdy błyszczy najjaśniej, łamie się.
Fotografia stanowi dokument zanurzenia ludzi w czasie. Krzysztof Kąkolewski
Francja – kraj, w którym strych nazywa się mansardą.
Francja przegrała bitwę, ale Francja nie przegrała wojny. Charles de Gaulle (1890 – 1970)
Francuz zmyśli, Niemiec zrobi, Polak głupi wszystko kupi.
Francuzka: Zawsze modna i pogodna. Bułatowicz Józef
Frangar non flectar – (prędzej) złamię się, (a) nie ugnę.
Frangenti fidem non est fides servanda – nie należy dawać wiary temu, kto popełnia wiarołomstwo.
Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy, Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Jan Kochanowski (1530 – 1584)
Fraus est fraudem celareo – oszustwem jest ukrywać oszustwo.
Fraus latet in generalibus – w ogólnikach czai się oszustwo.
Fraus sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest – występek może być bez kary, kara nie może być bez występku.
Frazes – skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą.
Freud powiedział, że mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, nie tym właśnie mężczyzną .
Freud powiedział, że mąż jest prawie zawsze tylko namiastką ukochanego mężczyzny, nie tym właśnie mężczyzną. Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów
Friendship is like money – easier made than kept – przyjaźń jest jak pieniądze – łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.
Fructuarius custodiam praestare debet – użytkownik jest zobowiązany.
Frusctus autem omnes augent hereditatem – wszystkie pożytki powiększają spadek.
Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit – nadaremnie szuka oparcia w prawie ten, kto je gwałci.
Frustra probatur, quod probatum non relevat – daremnym jest dowód, jeśli nie jest dowodem stosownym.
Fugit hora – czas ucieka.
Fuimus Troes, fuit Illium – byliśmy Trojanami, była Troja (wspomnienie dawnych, dobrych czasów). Wergiliusz
Fumum vendere – (dosł. sprzedawać dym) mamić obietnicami
Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora. św. Teresa
Funkcją geniusza jest dostarczanie pomysłów zwykłym kretynom z wieloletnim wyprzedzeniem. Artur Bloch
Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat – złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnia cudzą rzecz.
Furiosi voluntas nulla est – chory umysłowo nie ma woli.
Furor poeticus – entuzjazm twórczy.
Fusy: Nie wróż z fusów jeśli je można jeszcze zaparzyć. Czarny Jan
Futro: Futro jest cmentarzem. Kobieta nie powinna nosić na sobie cmentarza. Bardot Brigitte
Futro: Z lisa nawet futro chytre. Szargan Michał
Gadał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Przysłowie polskie
Gaduła nim coś powie, mówi najpierw przez pięć minut. Stendhal
Galilejczyku, zwyciężyłeś! (Galilaee, vicisti! ) Julian Apostata (Flavius Claudius Iulianus, 331 – 363)
Galinarum lac – ptasie mleko.
Gallia est omnis divisa in partes tres – cała Galia jest podzielona na trzy części.
Gallina scripsit – (dosł. kura nagryzmoliła) nagryzmolić jak kura pazurem
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest – kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może; kogut na swojej kupie nawozu wszechwładny. Seneka Młodszy
Ganiąc jednego naprawisz stu. Owidiusz
Garb stanowi idealną podstawę idei. Grass G
Garb szpeci człowieka, ale zdobi wielbłąda.
Garbaty nie lubi garbatego, bo go brzydkim widzi. Aleksander Fredro
Gardzę ludźmi, których mózg nie jest wstanie napełnić ich żołądka. Bertolt Brecht
Garrula lingua nocet – gadatliwy język szkodzi.
Gaude sorte sua! – Ciesz się ze swego losu! Horacy
Gaude, mater Polonia – raduj się, matko Polsko.
Gaudeamus igitur , iuvenes dum sumus! – Radujmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi
Gaudent tamen esse rogatae – cieszą się jednak, że się je prosi (o dziewczętach). Owidiusz
Gaudet tentamine virtus – cnota raduje się, gdy jest wystawiona na próbę.
Gaudi maeror comes – towarzysz radości – smutek.
Gaudia principium nostri sunt saepe doloris – wielka radość jest często przyczyną (początkiem) naszego cierpienia; miłe złego początki, lecz koniec żałosny; radości często są przyczyną naszego bólu.
Gaudium certaminis – radość walki.
Gaudium in litteris est – radość jest w nauce (wiedzy). (wiedzy). (wiedzy)
Gaudium magnum nuntio vobis – obwieszczam wam wielką nowinę.
Gdy Anglik pisze rozprawę naukową, to czyta się ją jak humoreskę; w Polsce humoreskę czyta się jak rozprawę.
Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. Jan Paweł II (Łowicz, 14 czerwca 1999)
Gdy będziesz szczęśliwy będziesz miał wielu przyjaciół.
Gdy bieda – ślubowanie, gdy spokój – zaniedbanie. Talmud
Gdy bieda staje przed drzwiami, miłość wyskakuje przez okno. Marcus Clarke
Gdy bieda w drzwi zagląda, miłość kominem ulata.
Gdy bieda wejdzie drzwiami, miłość uleci oknem. C. E. Weigall: Światło w mroku
Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem. Tadeusz Peiper
Gdy błądzi pasterz, błądzi za nim trzoda. Talmud
Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego. Jacques Bossuet
Gdy brak ci cierpliwości, twoja egzystencja przeradza się w niekończące się pasmo frustracji. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Gdy brak informacji metoda prób i błędów jest podstawą wyjścia z trudnej sytuacji. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Gdy brak Twego słońca, dusza jak mgła na jesiennym ściernisku snuje się nisko. Sergiusz Riabinin
Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra… . Henri Bergson
Gdy cel znajduje się w nieskończoności, to i droga do niego wiodąca nie może być wyraźnie wytyczona. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdy chcesz opisać prawdę, elegancję pozostaw krawcom. Albert Einstein (1879-1955)
Gdy chcesz ponarzekać na to, że nic ci się nie udaje, gdy chcesz pomarudzić na drobne niesprawiedliwości w życiu – przyjaciel z radością wysłucha twoich, pełnych żalu historii. A kiedy je skończysz, razem będziecie się mogli z tego wszystkiego śmiać. Linda Macfarlane
Gdy chcesz, by dochowano tajemnicy, to pierwszy dochowaj. Seneka Młodszy
Gdy chodzi o modę, kobiety gotowe są ponieść każdą ofiarę. Stefan Zwieg
Gdy Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, to Jego Matka na progu nowego życia będzie odbierała westchnienie Rodziny ludzkiej: O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. . . Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Gdy ci kobyła zdechnie, pomnij zdjąć chomąto. Adalberg
Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą. Andrzej Sapkowski (zwany ASem oraz Sapkiem)
Gdy coś wiesz, wiedzieć, że to wiesz, a gdy nie wiesz, wiedzieć, że nie wiesz – to właśnie jest wiedza.
Gdy czas i przestrzeń przed nami się kurczą, to rozszerzają się za nami. W ten sposób idzie się naprzód w czasie i przestrzeni. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdy czas toruje nową drogę, gdy nowa bruzda kładzie się na obliczu ziemi, wtedy stare drogi, jak stare zmarszczki na twarzy, tracą dawne zarysy. Anatol Winogradow “Potępienie Paganiniego”
Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga – staje się zwierzęciem. Jerzy Drobnik
Gdy człowiek jest zbyt szczęśliwy, wciąż drży z niepokoju. Emil Zola
Gdy człowiek krytykuje cudze utwory, czuje się jak generał.
Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte.
Gdy człowiek obrasta w piórka, nie znaczy, że będą z nich skrzydła. Henryk Fiszel
Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie – nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie – widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się jak je skończy. Gdy zacznie głupi – wiemy na pewno. Antoni Słonimski
Gdy człowiek usłyszy lubianą melodię, to jakby ujrzał starego przyjaciela. Józef Bułatowicz
Gdy człowiek wspomni na czas, kiedy kochał, zdaje mu się, że nic się odtąd już nie zdarzyło. Francois Mauriac (1885-1970)
Gdy czujemy się osamotnieni, wtedy zamiast obchodzić nie kończący się labirynt drzwi, budynków, korytarzy – w poszukiwaniu przyjaciół, lepiej zwrócić się do Ducha Świętego i zająć się tym “Słodkim Gościem duszy”, bo On nas najlepiej zrozumie. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Gdy daje się komuś życie, to powinno mu się zostawić j a k ą ś matkę. Jakąkolwiek. Bądź nieślubną, bądź przybraną. Zbyszko Bednorz
Gdy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym. Gdy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą. Helder Camara, abp (prorok teologii wyzwolenia, lata 60. )
Gdy dla proboszcza deszcz pada, to i wikaremu krople się dostaną.
Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. Terencjusz (Publius Terentius Afer, ok. 190 – ok. 159 p. n. e)
Gdy dwóch Anglików się spotyka, mówią przede wszystkim o pogodzie. Samuel Johnson (1709 – 1784)
Gdy dziecko upada, Bóg ręce podkłada. Przysłowie polskie
Gdy dziewczę prosi szczodrzy są jak Bogi, gdy dziewczę klęknie kiedy łzę wyleje każda jej prośba jest tylko rozkazem. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Gdy dziewczyna nie umie tańczyć, narzeka na orkiestrę. Przysłowie hebrajskie
Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. Salomon
Gdy głupiec unika grzechu, powoduje przeciwny skutek. Horacy
Gdy grają bogowie, szukają struny nietkniętej przez ludzi. Dag Hammarskjöld
Gdy idziesz na niedźwiedzia – gotuj łoże, gdy na dzika – mary.
Gdy jakiś mężczyzna kradnie ci żonę, to nie ma lepszej zemsty za to, niż pozwolić mu ją sobie zatrzymać. Sacha Guitry (1885-1957)
Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.
Gdy jest nam już obojętna, kobieta na kolanach to wielki ciężar. Sacha Guitry
Gdy jest się w moim wieku to jest tak jak z samochodem. Najpierw łapiesz gumę, ale to można łatwo naprawić. Potem wysiada reflektor – i to też da się naprawić. Ale pewnego dnia przyjeżdżasz do warsztatu i mechanik ci mówi: Bardzo mi przykro, ale takich części już nie produkują. Katherine Hepburn
Gdy jesteś bezpieczny we własnym domu, marzysz o przygodzie, gdy przeżywasz przygody, marzysz, by czuć się bezpiecznie w domu. Thornton Wilder (1897-1975), amerykański powieściopisarz
Gdy jesteś jedyną kobietą w pokoju, jesteś warta milion dolarów. John Cray
Gdy jesteś na kogoś wściekły – napisz do niego list. Wyraz w nim swoje uczucia, opisz gniew i rozczarowanie. Nie hamuj się. Potem schowaj list do szuflady. Po dwóch dniach wyjmij go i przeczytaj. Czy wciąż chcesz go wysłać? [152] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Gdy jesteś szczęśliwy – nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny – nie upokarzaj się. Kleobulos
Gdy jesteś szczęśliwy, patrzy na Ciebie Bóg. Bantu
Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij. Mark Twain
Gdy jesteśmy – jej nie ma, gdy ona będzie – nie będzie nas. (o śmierci) Epikurejczycy
Gdy język potrafi już tylko narzekać i krytykować, oznacza to, że chore jest serce. Weiss A. M
Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Gdy kobieta długo w mężczyznach przebiera, zwykle najgorzej wybiera. Wojciech Stanisław Bogusławski (1805-1870)
Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć. C. Goldoni
Gdy kobieta już dostatecznie długo była naga, patrzy się znowu na jej twarz. Norman Mailer
Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. Moliere
Gdy kocham świat takim, jakim jest – już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce. John Robinson
Gdy kogoś kochasz, jesteś jak stworzyciel świata – na cokolwiek spojrzysz, nabiera to kształtu, wypełnia się barwą, światłem. Powietrze przytula się do ciebie, choćby był mróz, a ty masz w sobie tyle radości, że musisz ją rozdawać wokoło, bo się w tobie nie mieści
Gdy kota nie ma, myszy harcują. Przysłowie polskie
Gdy kraj obrócą w pustynię, twierdzą, że przynieśli pokój. Tacyt
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Gdy ktoś nie ma nic do powiedzenia, czemuż nie siedzi cicho? Charles – Louis de Secondat de Montesquieu
Gdy któraś jest w moim guście, zaraz marzę o rozpuście. Jan Sztaudynger
Gdy leczysz rany, ból jest lekarstwem na ból. Katon Starszy
Gdy los się nam uśmiecha, spotykamy przyjaciół, a gdy nam jest przeciwny, ładną kobietę. Przysłowie chińskie
Gdy lód rusza bałwany tracą głowę. Regulski Antoni
Gdy lud nie ma głosu, poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnów. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Gdy ludzie mają pełna swobodę postępowania, najczęściej naśladują siebie nawzajem. Hoffer
Gdy ludzie mówią o tobie źle, staraj się żyć w taki sposób, by nikt im nie uwierzył. Daniel J. Boorstin
Gdy ludzie są radośni, zawsze są wtedy dobrzy, ale jeśli są dobrzy, rzadko się radują. Anthony de Mello (1931 – 1987)
Gdy maluję – szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej. Salvador Dali
Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec. Talmud
Gdy mężczyzna i kobieta się pobiorą, stają się jednym ciałem; pytanie tylko czyim? Henry Louis Mencken (1880-1956)
Gdy mężczyzna i kobieta się pobiorą, stają się jednym ciałem; pytanie tylko czyim? Henry Louis Mencken (1880-1956)
Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej. Alberto Sordi
Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu. John Hallibarton
Gdy mężczyzna zdobywa kobietę, wtedy jest już zdobyty.
Gdy mężczyźni zejdą się razem, to się słuchają; kobiety zaś nawzajem się oglądają. Przysłowie chińskie
Gdy milczysz, oczy mówią wiele.
Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą. Khalil Gibran
Gdy miłość była wielka, starczało nam łoże na szerokość klingi miecza, kiedy zmalała – łoże na sześćdziesiąt łokci nie jest za szerokie. Sanhedryn
Gdy miłość zanika, zanika nawet pamięć o niej. Pedro Calderon de la Barca
Gdy mówisz prawdę, nie potrzebujesz sobie niczego przypominać. Mark Twain
Gdy na dziewczynę zawołają: żono! Już ją żywcem pogrzebiono! Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Gdy na świętego Prota jest pogoda albo słota, to na świętego Hieronima jest deszcz albo go ni ma. Kornel Makuszyński
Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Gdy nadejdą chmurne lata, zostaniesz sam. Owidiusz
Gdy nadejdzie już zima dziewczę wspomni miłego i smutnymi oczyma zacznie szukać drugiego.
Gdy nadejdzie okres twego powodzenia, staraj się nie wykorzystywać go do końca. Konfucjusz
Gdy naród nie chce już czytać swych poetów, składa im hołdy. Alec Guiness
Gdy nie ma się z czego śmiać, rodzą się satyrycy. Stanisław Jerzy Lec
Gdy nie masz świecy, dobry i kaganek.
Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia. Karl Rahner
Gdy nie można przejechać, trzeba objechać. Andrzej Maksymilian Fredro
Gdy nie potrafi się atakować myśli, atakujemy jego autora Paul Valery (1871-1945), francuski poeta i eseista.
Gdy nie wiadomo o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze.
Gdy nie wieją żadne wiatry – i kurek na kościele ma charakter. Stanisław Jerzy Lec
Gdy nie wiem co robić, to na wszelki wypadek wolę się zachować przyzwoicie. Antoni Słonimski
Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać. Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910-1997)
Gdy odpędzimy Innego, poprzez słuchania swojego serca, stajemy się ludźmi, których zachwyca tajemnica życia, którzy dostrzegają cuda i czerpią radość z tego co robią. Paulo Coelho
Gdy odwróciła się karta historii, okazało się, że była znaczona. Włodzimierz Scisłowski
Gdy oko ujrzy dym – szuka ognia. Przysłowie plemienia Hausa
Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Gdy padają głowy, nie opuszczaj swojej. Stanisław Jerzy Lec (1909-1966)
Gdy pan jest w potrzebie, / to: “Mój Marcinku proszę ciebie”. / A gdy potrzeba przeminie, / to: “Odejdź chamie Marcinie”
Gdy Pan potrząsa drzewem twojego życia tak, że liście spadają, wtedy pragnie tylko tego, abyś przez gołe gałęzie tym lepiej widział błękit nieba. Frommel
Gdy papież umrze, kardynałowie nie płaczą.
Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życia – coraz więcej rozumiemy sens ofiary. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Gdy pieniędzy nie staje, honor jest niczym innym, jak chorobą. Jean Baptiste Racine
Gdy pieniędzy wiele, wokoło przyjaciele.
Gdy plotki się starzeją, stają się mitami. Stanisław Jerzy Lec
Gdy podchodzi się do drzwi, otwierają się automatycznie; gdy podchodzi się do człowieka, zamyka się automatycznie. Per Halvorsen
Gdy pomyłki będą rzadsze, będą bardziej wartościowe. Stanisław Jerzy Lec
Gdy Prawda poślubia Kłamstwo, rodzą się półprawdy. Włodzimierz Scisłowski
Gdy prawda zapuka do drzwi, kłamstwo ucieka przez okno. Przysłowie tureckie
Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse [154] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Gdy przemoc uciska, tam but jest cnotą. Jan Czyński
Gdy przyjdzie dzień sądu, nie zapytają nas o to, cośmy czytali, lecz cośmy czynili. Tomasz a Kempis
Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca. Bob Dylan
Gdy przyjmujemy tylko słowa podziwu, a krytyką gardzimy, stajemy się podobni do róży bez kolców. Tak mocno nie pachniemy. Gawda Kamil
Gdy przyszłość nas zatrważa, cofamy się w naszą przeszłość. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha. Gothold Ephraim Lessing
Gdy serce raz zostało zdobyte, rozum wyrzucono za drzwi. George Sand
Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze. Henri Bergson
Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści, już się jej nie dostrzega. Negri
Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Przysłowie polskie
Gdy się kto nazbyt ofiaruje, albo już zdradził, albo się gotuje.
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie – w każdym razie wygra. Henryk Sienkiewicz
Gdy się ludzie przestają “znać”, widocznie za dobrze się poznali. Maryla Wolska
Gdy się milczy, sytuacja staje się jasna. Albert Camus (1913-1960)
Gdy się pomyśli, ile książek jest już na świecie i ile ich codziennie przybywa, to najprawdopodobniej Bóg przy następnym potopie posłuży się nie wodą, lecz papierem. William Faulkner
Gdy się swoje psy kąsają, to się i pogodzą. Adalberg
Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. Albert Camus (1913-1960)
Gdy słabnie ciało, bardziej czuje się duszę.
Gdy słaby wchodzi w sojusz z silnym, słaby ponosi koszta sojuszu. Zygmunt Karol Mysłakowski
Gdy słucham co mówisz, słyszę kim jesteś. Ralph Waldo Emerson
Gdy słuchasz filozofów oddal się od zmysłów, zamknij się w sobie, we wnętrzu własnej duszy i zakątku umysłu. Giovani Pico della Mirandela
Gdy słyszę słowo “kultura”, odbezpieczam rewolwer. Hanns Johst – Słowa grafomańskiej sztuki Johsta, powtórzone przez marszałka III Rzeszy Hermanna Goringa
Gdy starzejemy się i nabieramy coraz więcej rozumu, wówczas w każdej chwili życia uprzytamniamy sobie, że musimy umrzeć. Trygve Gulbranssen – A lasy wiecznie śpiewają
Gdy strach jest blady trzeba mu krwi. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Gdy stracisz, co Ci fortuna udzieli, dopiero poznasz czy masz przyjaciół. J. U. Niemcewicz
Gdy strzelcy się kłócą, niedźwiedź jest bezpieczny. Przysłowie norweskie
Gdy strzyże się owce, trzęsą się jagnięta.
Gdy szczęście raczy, na goncie wypłyniesz. Trotz
Gdy tygrys umiera, nie traci godności.
Gdy tylko coś się nie udaje, to mówi się, że był to eksperyment. Robert Penn Warren
Gdy tylko umiera człowiek, umiera również jego fotografia. Katherine Mansfield
Gdy tysiąc ludzi mówi to samo, to jest to albo vox Dei, albo wielkie głupstwo. Karol Irzykowski
Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. Alec Guiness
Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Gdy ujrzysz mężnego, nie zwij go nieszczęśliwym. Seneka Młodszy
Gdy ujrzysz nieszczęśliwego, wiedz, że to człowiek. Seneka Młodszy
Gdy umiera wola, umiera i ambicja. Stefan Pacek
Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy. Kotarbiński Tadeusz
Gdy użyto cię jako instrumentu, nie czekaj na koniec pieśni. Stanisław Jerzy Lec
Gdy w muzyce jeden temat się nie skończył, a drugi zaczyna – to jest fuga; gdy to samo dzieje się w mówieniu, w myśleniu, w robocie – to jest bałagan. Tadeusz Kotarbiński
Gdy widzę ładną buzię, myśli mam łobuzie. Jan Sztaudynger
Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Gdy wkracza wino, rozum ustępuje. Przysłowie hebrajskie
Gdy woda sięga twych ust., nie martw się, że nie nadaje się do picia. Stanisław Jerzy Lec
Gdy woda sięga ust, głowa do góry! Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Gdy wróg zaciera ręce, twoja chwila! Miej swoje wolne. Stanisław Jerzy Lec
Gdy wschodzi pycha, to zachodzi szczęście. Przysłowie niemieckie
Gdy wszystko musi się zgadzać, musi się coś nie zgadzać. Stanisław Jerzy Lec
Gdy wzrasta w nas miłość do ludzi, wzrasta w nas radość.
Gdy zaczynamy wszystko od początku, znaczy to, że koniec już bliski. Krecia Pataczkówna
Gdy zaludnimy pustynie, znikną oazy. Stanisław Jerzy Lec
Gdy zapraszamy Przyzwyczajenie, Miłość wychodzi. Michel Quoist
Gdy zapraszasz kłopoty, zwykle chętnie przychodzą [26] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Gdy zatkało się sito, uderz w nie. Talmud
Gdy zaufania brak, duszę przeżera rdza. William Wharton
Gdy znawca kobiet zakocha się, podobny jest do lekarza, który się zaraził. Ryzyko zawodowe. Karl Kraus (1874-1936)
Gdy zniszczymy miłość i przyjaźń, cóż wartościowego pozostanie? George David Hume
Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać. Ewa Lewandowska
Gdy zwierzęta ziewają, mają ludzką twarz. Karl Kraus (1874-1936)
Gdyby Azjata poprosił mnie o opis Europy, zmuszony byłbym odpowiedzieć: Jest to część świata nawiedzona niewiarygodnym złudzeniem, że człowiek został stworzony z niczego i że jego obecne narodziny są jego pierwszym wejściem w życie. Artur Schopenhauer (filozof niemiecki XIX w)
Gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić. Wolter
Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. Ustinow Peter
Gdyby Bóg nie istniał, należało by go wymyślić. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)
Gdyby Bóg żył na tym świecie, ludzie powybijaliby Mu wszystkie szyby. Przysłowie żydowskie
Gdyby budowlani budowali domy w taki sam sposób w jaki programiści piszą programy, to jeden dzięcioł zniszczyłby całą cywilizację. Prawo Weinberga
Gdyby było łatwo być wodzem, każdy by nim był. Attila the Hun
Gdyby ciało było nikczemne, bóg nie przewidziałby dla niego zmartwychwstania. Julien Green
Gdyby cierpienie nie było najbliższym i bezpośrednim celem naszego życia, egzystencja nasza byłaby zupełnie bezsensowna. Artur Schopenhauer
Gdyby człowiek zdał sobie sprawę z tego jak nędzna jest istota z pewnością popełniłby samobójstwo. . . Friedrich Nietzsche
Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami. Stefan Kisielewski
Gdyby Ewa nie skosztowała jabłka, cóż ciekawego zdarzyłoby się przez miliony lat? “. “Nic”, Paulo Coelho
Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. Tuwim Julian (1894 – 1953)
Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie ani jednej pary przyjaciół. Blaise Pascal (1623-1662)
Gdyby kąpiel pomagała na kaca, bylibyśmy najczystszym narodem na świecie. Jerzy Woydyłło
Gdyby kobieta ubierała się tylko dla jednego mężczyzny, zabierałoby jej to znacznie mniej czasu.
Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą. Fiodor Dostojewski, Dzienniki 20. II
Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność. Arystoteles (384-322 p. n. e)
Gdyby listonosze wiedzieli, ile bzdur, banałów i idiotyzmów muszą nosić w swych torbach, nie biegaliby tak szybko i zażądaliby z pewnością podwyżki. Anton Czechow
Gdyby ludzie byli mądrzejsi, nie byłoby wcale egoistów. Mikołaj Gogol
Gdyby ludzie mówili tylko mądre rzeczy, wielu zapomniałoby mówić. Karol Bunsch
Gdyby ludzie myśleli o tym, co mówią, to nie mówiliby tego, co myślą.
Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęśca niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi. Bertrand Russell (1972-1970)
Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. Jerzy Andrzejewski
Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa. Tennessee Williams (1914-1983)
Gdyby Marsjanin czytał nasze gazety, doszedłby do wniosku, że Ziemianie składają się głównie z ministrów i morderców. Hermann Bondi
Gdyby marzycieli brać serio, musiano by wydatnie rozbudować Izby Wytrzeźwień. Horacy Safrin (1899-1980)
Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. Tom Collins
Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani. . . Aleksander Dumas – syn
Gdyby mężczyźni zachodzili w ciążę, aborcja byłaby sakramentem. Florynce Kennedy
Gdyby mężczyźni żenili się z kobietami, na które zasługują, mieliby bardzo ciężkie życie. Oskar Wilde (1854-1900)
Gdyby mieszkańcy Ameryki pospieszyli się z postępami nawigacji i pierwsi do Europy zawitali, wolno by było powiedzieć, ze Europę odkryli. . . Kolakowski
Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy.
Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła. Henri Estienne
Gdyby można było tolerować u innych to wszystko, co wybacza się sobie, życie stałoby się nie do zniesienia. Georges Courteline (1899-1973)
Gdyby na świecie była tylko radość, to nigdy nie nauczylibyśmy się odwagi i cierpliwości.
Gdyby na świecie było więcej hultajów niż głupców, nie mielibyśmy kogo wykorzystywać by żyć. Samuel Bulter
Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie. Julian Ejsmond (1892-1930)
Gdyby nam sprzedano zegarek idący w odwrotnym kierunku, zyskiwalibyśmy lata życia, zamiast je tracić.
Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 – 1778)
Gdyby nawet ze wszystkich wybrzeży rozrzucono po Atlantyku miliony wieńców i gdyby te miliony wieńców, pchane setkami wiatrów, płynęły z tysiącami wartkich prądów morskich – ocean był zbyt wielki, i tylko naiwny mógł wierzyć, że choć jeden, jedyny wieniec przedryfuje akurat nad spoczywającymi w głębinie. Nigdy nie oddadzą im honorów wojskowych. Czy widział ktoś “GRÓB NIEZNANEGO MARYNARZA” gdzieś na poczesnym miejscu w wielkim mieście? Niccolo Machiavelli
Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem. Carlo Caretto
Gdyby nie było kobiet całe pieniądze świata nie miałyby znaczenia. Onassis A
Gdyby nie wyjątki, zasady byłyby nie do zniesienia.
Gdyby niebo upadło, potłukłoby mnóstwo skowronków.
Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią. Mahatma Gandhi
Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu. Immanuel Kant
Gdyby psy potrafiły mówić, posiadanie ich nie byłoby już tak przyjemne. Andy Rooney
Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi. Karel Čapek (pisarz czeski, 1890-1938)
Gdyby się można było urodzić dopiero po śmierci wrogów! Stanisław Jerzy Lec
Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać. Ks. Jan Twardowski
Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
Gdyby trójkąty stworzyły sobie boga, zrobiłyby go o trzech bokach. Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689 – 1755)
Gdyby urządzić całkowicie wolne wybory, każdy głosowałby na siebie. Janina Ipohorska (1914-1981)
Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel. Thomasin
Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz. Ks. Jerzy Popiełuszko
Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów. Jostein Gaarder: Świat Zofii
Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. Groucho Marx
Gdyby wszystkie kawałki krzyża znajdujące się w różnych kościołach były prawdziwe, Pan Nasz nie byłby umęczony na dwóch skrzyżowanych belkach, ale na całym lesie. Umberto Eco: Imię Róży, s. 423
Gdyby wszystkie małpy potrafiły się nudzić, zostałyby ludźmi. Johann Wolfgang von Goethe
Gdyby wszystkim głupcom zawiesić dzwonki na szyjach, ludzie mądrzy musieliby nosić watę w uszach.
Gdyby wszystko na tym padole było doskonałe, nic nie byłoby doskonałe. Denis Diderot
Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było. Hermann Bondi
Gdyby za marzenia wytaczano procesy, żaden człowiek nie uszedłby z więzienia.
Gdyby została ci tylko jedna godzina życia i mógłbyś zadzwonić tylko do jednej osoby, do kogo byś zadzwonił, co byś powiedział i dlaczego jeszcze zwlekasz? Stephen Levine
Gdyby zwierzę zabiło z premedytacją, byłby to ludzki odruch. Stanisław Jerzy Lec
Gdyby życie było rajem, można by było obejść bez lęku i bólu. Antoni Kępiński (1918-1972)
Gdybym był królem, zakładałbym katedry, żeby nauczyć milczenia. Lope de Vega
Gdybym był młodszy, dziewczyno, / Gdybym był młodszy / piłbym ach wtenczas nie wino / lecz spojrzeń twoich najsłodszy / nektar dziewczyno. Adam Asnyk (1838 1897)
Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 – 1910)
Gdybym miał w tej sprawie coś do powiedzenia, uczyniłbym zaraźliwym zdrowie, a nie chorobę. Robert Gren Ingersoll
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. św. Paweł (1 Kor 13, 1-8)
Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni. Marcin Luter (Martin Luther, 1483 – 1546)
Gdybym nie miał farb, malowałbym błotem. Eugene Delacroix
Gdybym powiedział Wam, że istnieje metoda dzięki której możecie stać się bogaci, sławni, osiągnąć sukces i szczęście – co byście na to odpowiedzieli?
Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie – mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację. Abraham Lincoln (1809 – 1865)
Gdybym spotkał prawdziwego chrześcijanina, byłbym chrześcijaninem. Mahatma Gandhi
Gdybym tylko wiedział, powinienem był zostać zegarmistrzem. – Albert Einstein (1879-1955) komentując swoją rolę w skonstruowaniu bomby atomowej
Gdybyś myślał, że jesteś szczęśliwy, byłbyś nim. Wolter
Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju, 4,7
Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. Khalil Gibran
Gdybyś znal cierpienie innych, łatwiej przecierpiałbyś swoje. Ioannis Filimon
Gdybyśmy czekali na spotkanie ideału, spędzilibyśmy całe życie w poczekalni. Pitigrilli
Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek. N. Żmichowska
Gdybyśmy mieli więcej czasu na dyskusję, prawdopodobnie popełnilibyśmy znacznie więcej błędów. Lew Trocki (1897-1940)
Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie. Thomas A Edison
Gdybyśmy tak każdego dnia na drogę naszego bliźniego rzucali jeden kwiatek, to drogi ziemi byłyby pełne radości. Przysłowie angielskie
Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby nie do wytrzymania. Georges Courteline (właśc. G. Moineaux, 1858-1929)
Gdybyśmy wiedzieli, że wnukowie to taka radość, najpierw postaralibyśmy się o nich [16] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Gdyś śpiewał całe lato, to teraz zimą tańcz! Ezop
Gdyś w Rzymie, czyń jak rzymianie. św. Ambroży
Gdzie – i kiedykolwiek miłość do dwóch kobiet uważa się za usprawiedliwioną, tłumaczy się ją zazwyczaj męskim upodobaniem do kontrastów. Guy de Maupassant
Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba, a gdzie pokora, tam mądrość. Salomon (? – ok. 925 p.n.e)
Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć. F. Pastorelli
Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć. Pastorelli F
Gdzie był stół z jadłem, tam trumna stoi. Aleksander Puszkin
Gdzie było id, tam powinno stać się ego. Sigmund Freud (1856 – 1939)
Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. Adalberg
Gdzie chory, tam i doktorzy. Ignacy Krasicki
Gdzie ci mężczyźni? Jan Pietrzak (ur. 1937)
Gdzie ciało ma leżeć, tam nogi muszą zajść. Adalberg
Gdzie cienko, tam się rwie. Rysiński
Gdzie człowiek tam i okazja do świadczenia dobrodziejstw. Seneka
Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Przysłowie polskie
Gdzie dla dwu nagotują, tam się trzeci naje. Rysiński
Gdzie dobrze, tam ojczyzna. Arystofanes (ok. 446 – 385 p. n. e)
Gdzie dochodzi do małżeństwa bez miłości, może dojść do miłości bez małżeństwa.
Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może i dojść do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Przysłowie polskie
Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele… . Wacław Berent
Gdzie dwa psy głodne, tam pieczeń bezpieczna. Piwocki
Gdzie dwie gospodynie, tam chata nie umieciona.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Przysłowie polskie
Gdzie dwóch, tam rada, gdzie trzech, tam zdrada.
Gdzie głupia rada tam zwada. Przysłowie polskie
Gdzie grzeszących wiele, trudno karać śmiele. Knapski
Gdzie ja się z tęsknym sercem obrócę. M. Romanowski
Gdzie jest bogactwo, tam są i przyjaciele. Pakuwiusz
Gdzie jest kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Kolberg
Gdzie jest miłość, panuje nieporządek. Doskonały porządek uczyniłby ze świata cmentarz. Anthony de Mello (1931 – 1987)
Gdzie jest miód, tam będą i pszczoły, gdzie piękna dziewczyna, tam będą i chłopcy. Przysłowie polskie
Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. Stanisław Witkiewicz
Gdzie jest prawo, tam jest i kara.
Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie. Adolf Dygasiński
Gdzie kłamstwo kipi, tam prawda się przypala. Grzeszczyk Władysław
Gdzie kobiety są czczone, tam radują się bogowie; tam gdzie nie są czczone, wszystkie praktyki religijne pozostają bez skutku. Przysłowie chińskie
Gdzie kucharek sześć, tam nie co jeść. Przysłowie polskie
Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest wiosna – wszystko wkrótce rozkwitnie. Friedrich Rückert
Gdzie lwia skóra jest za krótka, trzeba ją uzupełnić skórą lisa. Lizander
Gdzie mężczyźni są zniewieściali, tam ich rolę odgrywają kobiety.
Gdzie moc kucharek, tam polewkę przesolą.
Gdzie morze tam i piraci. Przysłowie malajskie
Gdzie nie ma sędziów, potrzebni są chociaż świadkowie.
Gdzie nie ma wstydu, praworządności, uczciwości, pobożności ani wierności, tam władza nie jest bezpieczna. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Gdzie nie wystarcza wszelkie słowa, tam zbędne jest każde słowo. Wiktor Frankl
Gdzie niezgoda tam tylko szkoda. Przysłowie ukraińskie
Gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi: wuja słuchał będziesz. Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam diabeł kaplicę stawia. Rysiński
Gdzie pan łagodny tam sługa leniwy. Przysłowie ludowe
Gdzie pełno w oborze, tam pełno w komorze. Przysłowie ludowe
Gdzie pies nie chce, tam sługa musi. Adalberg
Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba. Ladislaus Boros
Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? Kuźma Prutkow
Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży. Przysłowie polskie
Gdzie praca, porządek i wierność – tam nie brakuje nigdy radości. Luc de Clapier Vauvenargues
Gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa.
Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość. Aldona Różanek
Gdzie rządzi siła, tam prawo bezsilne. Menander
Gdzie się oręż odzywa ustaje praw mowa. Szymonowicz Szymon
Gdzie się palą lampy, są plamy z oleju, gdzie płoną świece, są dymiące knoty; tylko gwiazdy jaśnieją czyste i nieskazitelne. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi. Heinrich Heine (1797 – 1856)
Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają
Gdzie stał posąg Newtona, z pryzmatem, w milczeniu. Marmurowy pomnik umysłu, zawsze samotnie podróżującego przez dziwne morza myśli. William Wordsworth
Gdzie ty jesteś Gajusem, tam ja jestem Gają. Plutarch
Gdzie u kobiety zaczyna się miłość, tam kończą się wszystkie zasady. Tadeusz Dołęga Mostowicz (1898-1939)
Gdzie umiarkowanie jest błędem, tam obojętność jest zbrodnią. Georg Christoph Lichtenberg
Gdzie ustaje modlitwa, tam przestaje istnieć chrześcijaństwo i kończy się także kapłaństwo. kard. Julius Döpfner
Gdzie wchodzi szczęście, tam zawiść rozpoczyna oblężenie i walczy z nim. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Gdzie wiele matek, tam dziecko garbate. J.Przybylski
Gdzie wiele żartów, tam łatwo o kłótnie. Przysłowie afrykańskie
Gdzie wielu dowódców, tam bitwa przegrana. Adalberg
Gdzie wielu grzeszy, nikogo nie karzą. Zawadzki
Gdzie wolność wielka, tam i wiele błędów. Fryderyk Schiller
Gdzie wszyscy winni tam nie ma winnego. Przysłowie ludowe
Gdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum.
Gdzie zgoda, tam Pan Bóg mieszka. Rysiński
Gdzie zła żona tam piekło w domu. Przysłowie ludowe
Gdziekolwiek się znajdujesz, twój świat tworzą twoi przyjaciele. William James
Gdziekolwiek zapragniesz ujrzeć oblicze Boga, tam je zobaczysz. Paulo Coelho, Pielgrzym
Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dołoży, pamiętaj o tym. (Ptasiek) William Wharton
Gdzieś się upił, tam idź spać. Adalberg
Gdzieś tam na trzęsawiskach,na rozstajach małej jak atom ziemi,umierają ludzie i konają przedwcześnie nieszczęśliwe narody…Serce kosmosu bije na alarm. Tadeusz Konwicki “Mała apokalipsa”
Gdzieście, ach gdzieście uleciały / Wy, dni młodości mojej złote? – Przepalaj słowem serca ludzi. Aleksandr Puszkin (1799 – 1837)
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? 1 Kor 15, 55
Gdzież można czuć się lepiej Jak w kółku swej rodziny? Jean Francois Marmontel (1723 – 1799)
Gdzież takie ziarna co chwalą żarna? Jan Sztaudynger
Gemma gemmarum – klejnot nad klejnotami.
Generalia specialibus non derogant – przepisy ogólne nie uchylają przepisów szczególnych.
Generał Mladić tu jest. Nikt was nie skrzywdzi. – do muzułmańskich dzieci w zdobytej Srebrenicy, tuż przed wymordowaniem 8 tysięcy ludzi. Radko Mladić (generał, dowódca wojsk bośniackich Serbów)
Generi per speciem derogatur. – prawo szczególne uchyla prawo ogólne
Generosos animos labor nutrit – dla dusz szlachetnych trud jest pokrzepieniem.
Genialne natury nie tropią za celem – to cel tropi za nimi. Anita
Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty. Stefan Żeromski, pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925)
Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić. Luise Rinser
Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna. Hubbard
Genius loci – (dosł. geniusz miejsca) duch opiekuńczy danego miejsca; magia miejsca
Geniusz jest inteligencją entuzjazmu. Hebbel F
Geniusz ludzki jest nie do pomyślenia bez odrobiny szaleństwa. Arystoteles (384-322 p.n.e)
Geniusz nie chroni od nieszczęścia. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Geniusz polega na tym, że zabiera się on za coś trudnego i sprawia, że staje się łatwe. George Hamilton-Gordon (1784-1860)
Geniusz szybciej dochodzi do idei niż do pojęć częściowych. Emanuel Kant
Geniusz to 1 procent wzlotu i 99 procent potu. Thomas Alva Edison (1847-1931)
Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy. Dean Martin
Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru. Eugene Delacroix
Geniusz to wieczna cierpliwość. Michał Anioł
Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia. Thomas Alva Edison (1847 – 1931)
Geniusz usprawiedliwia każdą metodę pracy.
Geniusz w gruncie rzeczy jest tylko zaharowanym talentem. Jerzy Broszkiewicz
Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent. Marie von Ebner-Eschenbach
Geniusz, co bywa w pokorze natchnięty, To już nie geniusz – to na ziemi święty! Bo czymże świętość, jak nie czystym trwaniem, wiecznym natchnieniem – i wiecznym kochaniem. Wincenty Pol
Geniusze nie pozostawiają po sobie szkoły. Władysław L. Jaworski
Geniusze widza świat z innego punktu widzenia niż pozostali ludzie i na tym polega ich tragedia. Ellis
Gens togata – (dosł. lud w togach) obywatele rzymscy
Genus irritabile vatum – drażliwy ród poetów. Horacy
Gimnastyka to bzdura. Zdrowi jej nie potrzebują, a dla chorych jest niewskazana. Henry Ford
Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony. Berent Wacław (1873-1940)
Giną zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma już innych.
Ginekolog dziewczęcy też jest specjalistą, tylko w węższej dziedzinie. Lidia Jasińska
Ginę w służbie dla innych. ( Aliis inserviendo consumor). ( Aliis inserviendo consumor)
Gladiator in arena consilium capit – gladiator decyduje (dopiero) na arenie, w ostatniej chwili.
Gleatum sero dueli paenitet – uzbrojonemu nie czas narzekać na wojnę.
Glista, żmija pozbawiona idei. Jagodziński H
Gloria in excelsis Deo (et in terra pax hominibus bonae voluntatis) – chwała na wysokościach Bogu (a na ziemi pokój ludziom dobrej woli). św. Łukasz
Gloria in saecula saeculorum – chwała na wieki wieków.
Gloria patriae – chwała ojczyźnie.
Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius – sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym, niż powietrze. Seneka
Gloria victis – chwała zwyciężonym.
Gloria virtuti resonat – sława jest echem cnoty.
Gloriam qui spreverit, veram habebit – kto wzgardził sławą, zyskał sławę prawdziwą.
Gloriosae memoriae – sławnej pamięci.
Gloryfikacja własnego narodu to akt pogardy dla innych. Stefan Kisielewski
Glosa do Kartezjusza: czasem myślę; czasem jestem. Paul Ambroise Valery
Glut non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit – jeśli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.
Gładka jest woda tam, gdzie strumień płynie głęboko. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Głaszcz chama, to cię kopnie. Kopnij chama, to cię pogłaszcze. Przysłowie ludowe
Głęboka cisza. (Altum silencium ). (Altum silencium )
Głęboka rzeka nie huczy.
Głęboki szacunek i zaufanie przyjaciela jest przynoszącym najwięcej satysfakcji doświadczeniem życiowym. Walter Macpeek
Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Głęboko leżą korzenie głupoty. Cyceron
Głodnemu chleb na myśli. Rysiński
Głodnemu daj kawałek chleba, ale smutnemu daj kawałek twego serca. Przysłowie chińskie
Głodny nie szuka jadłospisów. Tomenko
Głodny o kucharza dobrego nie stoi. Pauli
Głodny woli jeść, niż muzyki słuchać. Knapski
Głodny żołądek rzadko gardzi pospolitym jadłem. Horacy
Głos ludu – to głos Boga. (Vox populi, vox Die) Alkuin (ok. 735 – 804)
Głos miała jak skrzypce, figurę, jak wiolonczela. Tadeusz Gicgier
Głos oraz zapach ciała najmniej się w nas zmieniają. Cesare Pavese
Głos przyrodzenia zagłusza głos sumienia. Jan Sztaudynger
Głos sumienia i głos honoru brzmią cichutko, gdy kiszki marsza grają. Denis Diderot
Głos wolny, wolność ubezpieczający. Stanisław Leszczyński (1677 – 1766)
Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda. Cyprian Norwid
Głoszenie miłości bliźniego kojarzy się ludziom przede wszystkim z dwiema ideologiami: chrześcijaństwem i buddyzmem czy hinduizmem. Maria Ossowska
Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy. Mickiewicz Adam (1798-1855)
Głośniej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, i kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy. Adam Mickiewicz
Głowa – oto właściwe miejsce dla serca męża stanu. Napoleon Bonaparte
Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu. Napoleon Bonaparte
Głowa do góry! – rzekł kat zarzucając stryczek. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Głowa od tego, żeby o skórze myślała. Henryk Sienkiewicz
Głową muru nie przebije. Orzechowski
Głód – zły doradca. Wergiliusz
Głód jest najlepszym kucharzem.
Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.
Głód nie ma ambicji. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e)
Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. Benjamin Franklin (1706-1790)
Głód oczu nie ma. Linde
Głód uczy wielu rzeczy.
Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. Ernest Renan
Głównym grzechem jest grzech narodzin. Samuel Beckett
Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. Albert Einstein (1879-1955)
Głuchy mąż i ślepa żona zawsze tworzą szczęśliwą parę. Przysłowie duńskie
Głuchy najbardziej ten, co nie chce słuchać.
Głupcom należałoby wymyślić trudniejszy sposób rozmnażania. Tadeusz Gicgier
Głupcy dzielą się dyletantów i fachowców.
Głupcy i ludzie przyzwoici są nieszkodliwi. Johann Wolfgang von Goethe
Głupcy mają mało głupich pomysłów. W dziejach zawsze było sensowne tylko to, co poza nie wprowadzało. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Głupcy nigdy nie zauważają, gdzie i kiedy są niepotrzebni. Philip Dormer Stanhope Chestsrfield
Głupcy plotą głupstwa, rozsądni je popełniają. Marie von Ebner-Eschenbach
Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli. Jan Fedorowicz
Głupcy są tak pomysłowi, że niemożliwe jest stworzenie czegoś, z czym każdy głupi by sobie nie poradził. Murphy
Głupcy wiążą węzły, a mędrcy je rozwiązują.
Głupcy wszędzie piszą swoje imię i tytuły.
Głupcy wszędzie się popisują. Przysłowie rzymskie
Głupi człowiek ma serce na języku, mądry – język na sercu. Tukidydes
Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta. Franciszek Zabłocki
Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczni. Johann von Wolfgang Goethe
Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział, Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział. Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Głupi po szkodzie głupim zostanie. Horacy (właśc. Quintus Horatius Flaccus, 65 – 8 p.n.e)
Głupi potrafi w ciągu godziny zadać tyle pytań, że mądry w ciągu siedmiu lat na nie nie odpowie. Rey
Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. W.I.Marewicz
Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Głupia i prosta kobieta – to dar niebios. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 – 1778)
Głupia rozmowa nie warta słowa. J. Sztaudynger
Głupia stałość jest ulubieńcem ciasnych umysłów. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Głupia ta owca, która wilkowi wierzy. Przysłowie ludowe
Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. Busch Wilhelm
Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa. William Blake
Głupiec jest jednak z czegoś zadowolony: zawsze jest zadowolony z siebie. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Głupiec ma tę przewagę, że jest zawsze pewny siebie. Julian Mikołajczak
Głupiec nawet niebu pogrozi. Przysłowie buriackie
Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. Blake William (1757-1827)
Głupiec tylko może być komentatorem dowcipów. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 – 1778)
Głupiec uczony jest większym głupcem niż głupiec nieuk. Molier
Głupiec uważa przypadek za szczęście. Kurczab Jan
Głupiec zawsze znajdzie głupszego od siebie, który będzie go uwielbiał. Nicolas Boileau-Despreaux (1636 – 1711)
Głupiec znajdzie jeszcze większego głupca, który go będzie podziwiał. Nicolas Boileau
Głupiec, co nic nie mówi, niczym nie różni się od milczącego mędrca. Molier
Głupiec, świadomy swojej głupoty, nie jest zawsze głupi. Jerzy Drobnik
Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem. Erazm z Rotterdamu
Głupio wszędzie, cicho wszędzie Nic nie było, nic nie będzie. Ludwik Osiński (1775 – 1838)
Głupio wszędzie, cicho wszędzie. Nic nie było, nic nie będzie. Ludwik Osiński (1775 – 1838)
Głupota – jest też pewnym sposobem używania umysłu. Karol Irzykowski (1873 – 1944)
Głupota jest brzydotą psychologiczną. Aldous Huxley
Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Głupota jest najlepszym dowodem na nieskończoność.
Głupota jest siostrą zbrodni. Sofokles
Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu.
Głupota może istnieć i bez pychy, nie ma jednak pychy bez głupoty. Lew Tołstoj
Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim. Francoise Sagan
Głupota nie zwalnia od myślenia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Głupota to brzmi tłumnie. Zbigniew Weydykei
Głupota to czynny brak zrozumienia. Krzysztof Kąkolewski
Głupstwa można mówić, byle nie uroczystym tonem.
Głupstwo jest wielkie jak morze, wszystko w sobie pomieści. B. Prus
Głupstwo jest wtedy najsroższe, kiedy ma na swoją obronę słuszne argumenty. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
Głupsza od głupoty jest uczona głupota. Henryk Ferdynand Kaden
Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. Moliere (właść. Jean Baptiste Poquelin, 1622 – 1673)
Gniew jest krótkim szaleństwem. Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 – 8 p. n. e)
Gniew jest najgorszym doradcą.
Gniew jest zaczynem niedorzeczności. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Gniew kochających jest odnowieniem miłości. Terencjusz
Gniew kochających się nie trwa długo. Menander
Gniew kochanków – odnowa miłości. (Amantium irae amoris integratio est). (Amantium irae amoris integratio est)
Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie. Henry Millon Montherlant (1896-1972)
Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie. Henry Millon Montherlant (1896-1972)
Gniew musi tkwić w człowieku, nie można go sobie wypożyczyć. Elias Canetti
Gniew najbardziej szkodzi temu, kto się gniewa. Lew Tołstoj
Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty. Saint-Exuprey Antoine De
Gniew nigdy nie bywa sprawiedliwy. Gogol Mikołaj
Gniew słabnie z czasem. Owidiusz
Gniew zły poradnik. Przysłowie ludowe
Gniew żal za sobą prowadzi. Przysłowie ludowe
Gniewa się baba na targ, a targ o tym nic nie wie.
Gniewy kochanków są odnową miłości. Powiedzenie łacińskie
Gnom: Za mały na wielkie ideały. Fangrat Tadeusz
Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo. Józef Ignacy Kraszewski
Godna pogardy jest kobieta, co mając dzieci, znać może nudę. Jean Paul
Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem. Francisco de Rojas
Godności nie zdobywa się samym rozprawianiem o niej. Rabindranath Tagore
Godność często polega na odwadze zrozumienia własnej sytuacji. Kazimierz Brandys
Godność i życie są dane tylko na początku. O ich trwanie każdy musi walczyć i narażać się bezustannie
Godność ludzka to absolut, a nie pojęcie cząstkowe. Josif Brodski
Godnym zastanowienia jest fakt, ze nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie. Winston Churchill
Godzi się i od wroga pobierać naukę. Owidiusz
Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta. Karol Witold Aleksandrowicz
Goły nagiego nie okryje. Przysłowie ludowe
Goły podróżnik nie boi się rozbójnika Juwenalis (ok. 60-130), satyryk rzymski
Gorsza jest nieuczciwość w mowie niż nieuczciwość w interesach. Talmud
Gorsze od natarcia wroga jest wsparcie swoich. Paweł Góra
Gorszy jest od wojny sam strach przed wojną. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Gorszy od błędu jest strach przed błędem. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Gorszy pieniądz wypiera lepszy. Thomas Gresham (1519 – 1579)
Gorycz poranka i słodycz jesieni dopiero w późnym wieku się ceni. Jan Sztaudynger
Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem. Kamieńska Anna
Gorzej głupca będzie poniżony, kto zbyt porywczo sądzi. Alighieri Dante
Gorzki to chleb jest Polskość. . . Cyprian Norwid (1821 – 1883)
Gorzkie prawdy z trudem się połyka, ale za to później korzystnie się odbijają. Magdalena Samozwaniec
Gospodarka nie jest pacjentem, którego można nieustannie operować. Ludwig Erhard
Gospodarność wychowuje szlachetne dzieci. Homer
Gospodarz – niewolnik domu. Przysłowie ludowe
Goście to mili ludzie: Nie patrzą na zegar, mają apetyt i mówią wszyscy naraz. Seweryn Eugeniusz Barbag
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! Jan Kochanowski (1530 – 1584)
Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz. Tadeusz Kotarbiński
Gość na chwilę – widzi na milę.
Gość nie w porę gorszy od Tatarzyna. Henryk Sienkiewicz
Gość w dom – Bóg w dom. Przysłowie polskie
Gość: Dewizą jednej białogłowy, gość w dom byle dewizowy. Fangrat Tadeusz
Goździk: Goździk jest rumieńcem na policzku wiosny. Serna Gomez De La
Góralu, czy nie jest ci żal / Odchodzić od stron ojczystych? Michał Bałucki (1837 – 1901)
Gra miłosna jest jak jazda samochodem: kobiety wolą objazdy, mężczyźni skróty. Jeanne Moreau (ur. 1928)
Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza.
Gra to eksperymentowanie z przypadkiem. Novalis, tzn. Fridrich von Hartenberg
Gra to żywioł absurdu i chaosu. J. Cortázar
Grabieże będą wrócone, ale łzy ich któż im wrócić może? Jadwiga (1374 – 1399)
Grabieże, strzelaniny, gwałty. Jak przy każdej zmianie władzy. [o rewolucji 1917r] Borys Pasternak
Gracja imituje delikatność, jak uprzejmość – dobroć. Joseph Joubert
Gracz jest zbrodniarzem wobec własnego czasu, wolności i zdrowia. Eugenie Cotton
Gradiam – stopniowo, krok po kroku.
Graecia capta ferum victorem cepit – podbita Grecja dzikich zwycięzców podbiła. Horacy
Graecia victa victorem vicit – Grecja zwyciężona zwycięzcę pokonała.
Graecum est, non legitur – to po grecku, tego się nie czyta.
Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent – pięknie o byle czym.
Grajmy w otwarte karty. Cóż to za hazard! Stanisław Jerzy Lec
Grammatici certant et adhuc sub iudice lis est – uczeni się spierają i sprawa jest wciąż nierozstrzygnięta. Horacy
Grande mortalis aevi spatium – wielka część ludzkiego życia.
Granica człowieka jest zawsze bramą, przez którą wdziera się Pan Bóg. Gertrud von Le Fort
Granica pomiędzy stanem przytomności a nieprzytomności nie jest ostra. Antoni Kępiński (1918-1972)
Granice mego języka oznaczają granice mego świata. Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951)
Granice naszego słuchu. Słyszy się tylko te pytania, na które jest się w mocy znaleźć odpowiedź. Aforyzmy F. Nietsche
Granice przyzwoitości najczęściej przekracza się we dwoje. Jan Stanisław Lipiński
Granie w bilard jest znakiem zmarnowanej młodości. Foote
Granum salis – szczypta soli.
Grata novitas (est) – miła (jest) nowość.
Gratia gratiam parti – uprzejmość rodzi uprzejmość.
Gratia vobis et pax – łaska wam i pokój.
Gratias tibi (maximas) ago – (serdecznie) dziękuję.
Gratiosa res homo, si homo est – człowiek jest wspaniały, gdy jest ludzki.
Gratis accepistis, gratis date – darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści. Julian Tuwim (1894 – 1953)
Graviora manent – najgorsze dopiero nadejdzie.
Gravissimum est imperium – najcięższa jest władza.
Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju. Albert Schweitzer
Gromadzić bogactwa siłą kłamstwa jest wielką, prowadzącą do śmierci iluzją. Księga Przysłów
Grosz do grosza, a będzie kokosza. Przysłowie polskie
Grozą jutra: rezerwaty ideałów.
Groźba śmierci zmienia perspektywę czasową życia ludzkiego. Antoni Kępiński (1918-1972)
Groźniejszy od wilka w owczej skórze jest baran w wilczej. Wiesław Brudziński
Grób człowieka jest kolebką bogów. Ludwig Feuerbach
Grób i chciwość nic nie dziedziczą. John Ruskin
Grób łączy wszystkich nieszczęśliwych. Horacy
Gruboskórnych drażni najcieńsza aluzja. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, / Bo kto rodzinkę fajną ma, Nie wie, co bieda, bo gdy potrzeba, / To mu rodzinka zawsze da! Jan Chełmicki (1897 – 1971)
Gryź życie, dopóki nie nałoży ci kagańca. Sławomir Wróblewski
Grzech i cnota to rodzeni bracia. Przysłowie buriackie
Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka. bł. Honorat Koźmiński
Grzech jest mikro-chaosem. Georges Bernanos
Grzech ma tylko początek, nigdy końca. Polivios Dimitrakopulos
Grzech zatruwa rozkosz, namiętność ją niszczy, umiarkowanie zaostrza, niewinność oczyszcza, czułość podwaja. Przysłowie chińskie
Grzech zwalczaj, z grzesznikami się jednaj. Tołstoj
Grzech: załamanie się równowagi. Miquel Cesare Pavese
Grzechów młodości mojej i nieświadomości moich racz nie pamiętać. Stary Testament
Grzeczność i życzliwość to piastunki występku. Kung-Sun Jang
Grzeczność jest jak pocałunek wiatru Może w niej nic nie być, a łagodzi ciosy życia… . Artur Schopenhauer
Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygodnie. Ralph Emerson
Grzeczność jest siostrą miłości. Franciszek Salezy
Grzeczność już sama w sobie jest siłą. Ralph Emerson
Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko. Ralph Emerson
Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Grzeczność to tylko brak odruchów złego wychowania. Stendhal
Grzeczność została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans. Ralph Emerson
Grzesznik to człowiek, który nie ma dość woli, aby nie kochać zła. Blaise Pascal
Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla włosku. Arthur Schopenhauser
Grzeszny jest ten, kto mając możliwość czynienia dobra, nie czyni tego. Johann Heinrich Pestalozzi
Grzeszyć to nie znaczy czynić zło. Grzeszymy naprawdę, nie czyniąc dobra. Pier Paolo Pasolini
Grzybobranie: Na grzybobraniu raz cytował ktoś przysłowie: “Nie było nas – był las”. Ścisłowski Włodzimierz
Gubimy się naśladując innych: oddzielmy się tylko od tłumu, a wrócimy do zdrowia. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Gubimy w kobiecie człowieka, namawiając ją, by robiła wszystko, żeby przypodobać się mężczyźnie” Krystyna Kofta.
Gubisz ziarno – stracisz owoc. Mieczysław Miszewski
Guid leges sine moribus vanae proficiunt – co warte puste prawa bez obyczajów.
Gustaw umarł [. . . ] narodził się Konrad. Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Gusty nie podlegają dyskusji.
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus, fit non vi, sed saepe studendo – kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy. Owidiusz
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu – kropla drąży skałę, użyciem ściera się pierścień. Owidiusz, Listy z Pontu)
Gwałt jest niemożliwy – kobieta z podniesioną spódnicą biegnie szybciej niż mężczyzna z opuszczonymi spodniami.
Gwarancja cnoty – to brak ochoty.
Gwarancja cnoty – to brak ochoty. Jan Sztaudynger
Gwiazdka nadziei niknie ostatnia. Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, a potem zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano. Coco Chanel
Gwiazdy iskrzyły się jeszcze ostro i zimno, ale niebo na wschodzie zaczęło już jaśnieć. Drzewa powoli wyłaniały się z mroku. Nagle wierzchołkami ich wstrząsnął silny i świeży wiatr. Borys Polewoj “Opowieść o prawdziwym człowieku”
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą I dwa obaczysz księżyce. Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Gwiazdy nie zmuszają, ale zachęcają. Tycho de Brache
Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami.
Habeas tibi – zatrzymaj to sobie.
Habemus papam – mamy papieża.
Habent sua fata libelli – i książki mają swój los.
Habet et musca splenem – i mucha ma śledzionę (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować). (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować). (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować)
Habet suum venenum blanda oratio – zawiera swój jad i przymilna mowa.
Habita fides ipsam plerumque fidem obligat – okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności.
Habita tecum – wniknij w siebie.
Habita tecum – zastanów się nad sobą, wniknij w siebie.
Habita ut migraturus – mieszkaj, jakbyś miał odejść.
Habitus non facit monachum – habit nie czyni mnichem.
Hac urget lupus hac canis – z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies.
Hac via – tą drogą.
Haec est fides – oto wierność.
Haec habui dicere – to właśnie chciałem powiedzieć.
Haec hactenus! – Wystarczy już o tym
Haec lex valet in omnes – to prawo dotyczy wszystkich.
Haec res tibi cordi sit! – Miej tę sprawę na sercu
Haec Sibyllae foliis obscuriora – to mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli.
Haeret res – w tym rzecz.
Half a truth is often a great lie – pół prawdy to często wielkie kłamstwo.
Hamlet: Słowa, słowa, słowa. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Hamulec: Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec. Ścisłowski Włodzimierz
Hanc personam induisti, agenda est – podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca; wziąłeś na siebie tę rolę, trzeba więc ją grać; wdziałeś tę maskę, trzeba ją nosić. Seneka
Hanc tibi cane cantilenam – zaśpiewaj sobie tę piosenkę.
Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Haniebna śmierć to coś jeszcze gorszego niż hańba. Seneka Młodszy
Hannibal ad (ante) portas! – Hannibal (u bram) przed bramami (Rzymu)! Bliskie niebezpieczeństwo. Liwiusz
Hańbą jest co innego mówić, a co innego czuć. Seneka Młodszy
Hardemu się zda, iż mu nikt nie rówien. Mikołaj Rej
Hardo stoją puste kłosy. Stanisław Brzozowski
Hardość w porę nad pokorę. Osipowicz
Harem – małżeństwo spółdzielcze. Górski L
Harfa to lira w stroju balowym. Serna Gomez De La
Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain
Haud equidem tali me dignor honore – co do mnie, nie czuję się godzien (godna) takiego zaszczytu.
Haud ignota loqur – nie mówię rzeczy nieznanych.
Haud semper errat fama – nie zawsze myli się powszechna opinia.
Haurit aquam cribo, qui discere vult sine libro – sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.
Helluo librorum – (dosł. pożeracz książek) mól książkowy
Herb jego gęś pod pachą i ręka w cudzej kieszeni.
Heu me miserum! – O, ja nieszczęśliwy
Heureka! – Znalazłem
Heureka! (Eureka! ) Archimedes z Syrakuz (ok. 287 – 212 p. n. e)
Hi mihi doctores semper placuere docenda qui faciunt plus, quam qui facienda docent – ci mi się nauczyciele podobali w uczeniu, którzy raczej czynią niż uczą rzeczy już uczynionych.
Hic esse et illic simul non possumn – nie mogę być tu i tam jednocześnie.
Hic est depositus – tutaj został złożony.
Hic et nunc – tu i teraz.
Hic haeret aqua – tu zatrzymała się woda (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
Hic iacet – tutaj leży (spoczywa); napis na nagrobkach.
Hic iacet lepus – tu leży zając (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
Hic Rhodus, hic salta! – Tu Rodos (wyspa), tu skacz! (zamiast gadać o skakaniu); Pokaż co umiesz, zaryzykuj
Hic sepultus – tutaj jest pochowany; napis na nagrobkach.
Hic spinas colligit, ille rosas – ten zbiera kolce, a tamten róże.
Hic sunt leones – tutaj są (przebywają) lwy (oznaczenie nieznanego terytorium na starych map); nieznane.
Hic Vivi taceant. Hic mortui loguuntur – tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli
Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes – tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie. Juwenalis
Hipochondryk to osoba, która chce mieć bóle i sama je leczyć.
Hipokryzja to wstydliwość łajdaka. Demostenes
Hipoteka: Często teka zadłużeń wielkości hipopotama. Jokiel E
Historia – zbiór faktów, które nie musiały zajść. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Historia Adama i Ewy to chwyt propagandowy aby nakłonić kobiety do poddania się władzy patriarchalnej. Merlin Stone
Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów. Indira Gandhi
Historia jest nauczycielką życia. (Historia magistra vitae). Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 p. n. e)
Historia jest nocną zmorą, z której staramy się przebudzić. James Joyce
Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć. Konrad Adenauer
Historia jest wyciągiem z niezliczonych biografii. Thomas Carlyle
Historia kobiety rozpoczyna się wtedy dopiero, kiedy położy serce, naprawdę serce, chociażby przelotnie, na dłoni męskiej. Marie Jehanne Wielopolska (1882-1940)
Historia kroczy dziwnymi grogami. Grecy uczyli się od Trojan, uciekinierzy z Troi założyli Rzym, a Rzymianie podbili Grecję, po to jednak, by przejąć jej kulturę. Erik Durschmied
Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. Terry Pratchett
Historia miłości jest historią rodu ludzkiego. Charles Nodier
Historia nie jest domeną szczęścia. Georg Wilhelm Hegel
Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie. Thomas Jefferson
Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną. Enoch Powell
Historia rzadko ma coś wspólnego z elegancją. Maria Dąbrowska
Historia się powtarza lecz za każdym razem więcej kosztuje. Halldor Kijan Laxness
Historia się powtarza, ale za każdym razem trzeba za nią płacić drożej. Halldor Kiljan Laxness
Historia stanowi jedną wielką anegdotę. Novalis
Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć. Bertrand Russell
Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi. Thomas Carlyle
Historia to tylko legenda, co do której wszyscy się pogodzili.
Historia to uzgodniony zestaw kłamstw. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Historia uczy nas, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jan Paweł II (Karol Wojtyła, ur. 1920)
Historia vita memoriae, magistra vitae – historia jest pamięcią życia, nauczycielką życia. Cyceron
Historia wielkich wydarzeń na tym świecie zaledwie jest historią jego zbrodni. Francoise Marie Voltaire
Historia wydzieliła się w gruczołach miliona dziejopisów. John Steinbeck
Historiam nescire hoc est semper puerum esse – kto nie zna historii ten jest zawsze dzieckiem, nie znać historii znaczy na zawsze pozostać dzieckiem. Cyceron
Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki – rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa – prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. Berlin Isaiah
Historii nikt nie tworzy, nie można jej zobaczyć, tak jak nie można zobaczyć, jak rośnie trawa. Borys Pasternak
Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość.
Historycy to adwokaci, którzy bronią swoich klientów dopiero po ich śmierci. Harold Macmillan
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 – 1936)
Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają. Iosif Stalin (właśc. Iosif Dżugaszwili, 1879 – 1953)
Hoc age – rób to (zamiast mówić o tym). (zamiast mówić o tym). (zamiast mówić o tym)
Hoc erat in votis – o to się modliłem; tego sobie właśnie życzyłem; o tym tylko marzyłem.
Hoc erit post me, quod anteme fuit – to samo będzie po mnie, co było przede mną.
Hoc est verum et nihil nisi verum – to jest prawda i nic tylko prawda.
Hoc fac – tak czyń.
Hodie mihi, cras tibi – dziś mnie, jutro tobie.
Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. Nicholas de Chamfort
Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili. JEAN de la Bruyere (1645-96)
Hołdem dla artysty jest, gdy go okradają. Georges Braque
Hominem non odi, sed eius vitia – nie człowieka nienawidzę, lecz jego błędów.
Hominem quero – szukam człowieka. Diogenes
Hominem te (esse) memento – pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
Homines potius oculis quam auribus credunt – ludność wierzy raczej oczom niż uszom.
Homines quod volunt credunt – ludzie wierzą w to w co chcą wierzyć.
Homines soli animalium non sitientes, bibimus – my ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare – rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
Hominum causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
Homo doctus in se semper divitias habet – człowiek wykształcony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą; człowiek uczony ma zawsze przy sobie swe bogactwo.
Homo est animal sociale – człowiek jest zwierzęciem politycznym (społecznym, towarzystkim); człowiek jest istotą społeczną. Arystoteles
Homo faber – człowiek wytwórca.
Homo homi lupus est. Przysłowie rzymskie
Homo homini consulere debet – człowiek człowiekowi powinien pomagać.
Homo homini deus, homo homini lupus, homo homini homo – człowiek człowiekowi bogiem,człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi człowiekiem. Plaut
Homo homini lupus est – człowiek człowiekowi jest wilkiem. Plaut
Homo homini mei meus non est – wasal mego wasala nie jest moim wasalem.
Homo improbus beatus non est – człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy.
Homo insipiens – człowiek głupi.
Homo locum ornat, non hominem locus – człowiek zdobi miejsce, nie miejsce człowieka.
Homo ludens – człowiek bawiący się.
Homo novus – człowiek nowy. Salustiusz
Homo oeconomicus – “człowiek ekonomiczny”.
Homo sacra res homini – człowiek rzeczą świętą dla człowieka. Seneka
Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto – jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Terencjusz
Homo universalis – człowiek wszechstronny.
Homo viator – człowiek pielgrzym; podróżny; wędrowiec.
Homo vitae commodatus non donatus est – życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane. Publilius Syrus
Homo, qui homine calamitoso est misericors, meminit sui – człowiek, który okazuje miłosierdzie wobec człowieka nieszczęśliwego, sam o sobie pamięta. Publilius Syrus
Honesta fama melior pecuniae – dobra sława lepsza od pieniędzy; szczera opinia lepsza niż pieniądze.
Honesta mors turpi vita potior – lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie.
Honesta res est laeta paupertas – szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. Seneka
Honesta vita beata est – zaszczytne życie jest szczęśliwe.
Honor bez pieniędzy może być tylko chorobą. Jean Baptiste Racine
Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. Miguel de Cervantes
Honor męski i kobiecy są to dwie rośliny bardzo się różniące: jedna bowiem rośnie w słońcu, druga kwitnie w cieniu. Przysłowie francuskie
Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy ją już się opuściło. Nicolas Boileau
Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze. Wergiliusz
Honor, sława i kredyt to rzeczy tak naciągliwe jak guma. P. Siro
Honores mutant mores, sed raro in meliores – zaszczyty zmieniają obyczaje, lecz rzadko na lepsze.
Honores saepe mutant mores – zaszczyty często odmieniają obyczaje.
Honoris causa – (dosł. dla zaszczytu) stopień naukowy nadawany za zasługi
Honos habet onus – zaszczyt pociąga za sobą obowiązki; zaszczyt nakłada ciężar (sława niesie brzemię). (sława niesie brzemię). (sława niesie brzemię)
Hope for the best, prepare for the worst – spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.
Hora somni (skrót: h. s). – w godzinie snu (wieczorem); napis na recepcie lekarskiej
Horas non numero nisi serenas – liczę tylko słoneczne godziny (napis na zegarach słonecznych). (napis na zegarach słonecznych). (napis na zegarach słonecznych)
Horribile dictu – strach powiedzieć; strach się przyznać; o zgrozo!
Horyzont: Ci co maja szersze horyzonty mają zazwyczaj gorsze perspektywy. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Hospes hospici sacer – gość to świętość dla gospodarza.
Hospes, hostis – każdy obcy to wróg.
Hosti pectus, cor amico – pierś dla wroga, serce dla przyjaciela.
Hultaja i diabeł nie poprawi. Przysłowie ludowe
Humana ferre – znosić cierpliwie przypadłości ludzkie.
Humana non sunt turpia – co ludzkie, nie hańbi.
Humor i cierpliwość to dwa wielbłądy, na których przemierzyć można wszystkie pustynie. Phil Bosmans
Humor jest cieniem fortuny. Bułatowicz Józef
Humor jest najbardziej demokratyczną formą życia człowieka. Karel Capek
Humor może być niezwykłą i zdumiewająco skuteczną bronią. Carl Hiaasen
Humor polega na tym, że śmiejesz się mimo wszystko. Otto Julius Bierbaum
Humor to jeden ze sposobów samoobrony przed wszechświatem.
Humor to najlepszy pas ratunkowy na oceanie życia. Werner Finck
Husarz prosi Boga o wojnę, lekarz o febrę. Adalberg