You can’t build a reputation on what you are going to do. – Nie możesz zbudować reputacji na tym co zamierzasz zrobić.
You must fir­st ha­ve a lot of pa­tien­ce to learn to ha­ve pa­tien­ce. – Trze­ba mieć dużo cier­pli­wości, by się jej nauczyć.
You are responsible, forever, for what you have tamed. – Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.
You can always kill with a knife, but you cant always break a mans will with it. Nożem można zabić zawsze, ale nie zawsze można nożem złamać wolę człowieka.
You can never plan the future by the past.Nie można przewidzieć przyszłości na podstawie przeszłości.
You cant be independent of all people. Nie można być niezależnym od wszystkich. You cant see much in a little town but what you hear makes up for it. Niewiele można zobaczyć w małym mieście, ale to, co można tam usłyszeć, wynagradza ten niedostatek.
You shall judge of a man by his foes as well as by his friends.Człowieka można osądzać zarówno po jego wrogach, jak i przyjaciołach.
Youth is the one thing worth having. Młodość to jedyna rzecz, którą warto mieć.Oscar Wilde
You don’t have to be great to get started, but you have to get started to be great.Nie musisz być świetny, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być świetnym.Les Brown